27 april 2020

Dertigers Digi Congres (13 mei 2020)

Op 13 mei organiseren we om 20:00 uur het eerste congres van de Dertigers. De centrale vraag is "wat willen wij de programmacommissie van het CDA meegeven?" Na een plenaire start gaan we in deelsessies aan digitale thema-tafels verder in gesprek. Meld je aan en kies je tafel! 

De volgende thematafels hebben wij al:

  • Bouwen en Ruimte: Onder leiding van José Goud voeren we het gesprek over het verdelen van de schaarse ruimte en waar moeten we bouwen? Hoe willen wij het Nederland van de toekomst vormgeven?
  • Circulaire Economie: Samen met Henri Bontenbal gaan we het hier hebben over de energietransitie, duurzaamheid en de economische kansen hiervan?
  • Defensie, ga met Harmen Krul in gesprek over de toekomst van Defensie. Hoe kunnen wij onze mannen en vrouwen politiek ondersteunen en ons land weerbaar maken/houden? 
  • Europa, Bart van Horck wil met jou het hebben over welke relatie wij willen met Brussel en welke plek neemt Nederland in  het Europa van de toekomst. 
  • Financiën, Bespreek met Jeroen Boersma de economie. Is de liberalisering van de economie doorgeslagen en moet, ter verdediging van het publieke belang, de overheid een positie in de bestuurskamers nemen of is aanscherping van wet- en regelgeving de oplossing? Hoe versterken we ons duurzame verdienvermogen en zorgen we voor een brede welvaartsdeling waar een ieder van profiteert?
  • Samenleving, Ga met Teuni Scholthof in gesprek over het maatschappelijk middenveld, over contact houden met elkaar, vrijwilligerswerk, verenigingen, combineren werk-privé, burgerinitiatieven, kleine ondernemers, schaalvergroting beperken... kortom het klassieke 'middenveld' waar wij als CDA voor staan.
  • Stikstof, De hoeveelheid stikstof terugdringen, de natuur versterken en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk maken. Hoe willen wij dat als CDA invullen? Bespreek het met Relus Breeuwsma.
  • Anders, Wil jij het over een ander onderwerp hebben, stel dan je eigen thematafel voor!

Na de deelsessies komen we bijeen en bespreken we kort wat er aan alle tafels is besproken. Daarna wordt iedereen random aan een tafel ingedeeld om na te praten en om weer nieuwe mensen te leren kennen. 

Kortom een informele, interactieve en informatieve bijeenkomst! Je moet alleen je eigen biertje gaan tappen!

Aanmelden kan via dit formulier.

Hopelijk zien we je 13 mei online!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.