Onze drie kernpunten uit het programma 2022-2026

Sociaal verantwoordelijk

 
Zorg voor elkaar

Wij zijn er voor alle inwoners van Noordenveld; iedereen telt!
Wij willen betere kwaliteit van de zorg voor mensen die het écht nodig hebben, dus goede jeugd- en welzijnszorg en verantwoorde ouderenzorg. Wij blijven investeren in sport en bewegen: het verbindt mensen en verbetert de gezondheid en sociale omgang met elkaar.

Economisch sterk

 
 
Frisse ondernemingskracht

We willen investeren in de lokale economie met nieuwe bedrijven, meer innovatie en beter (vak)onderwijs. We blijven investeren in centrum-ontwikkeling, toerisme, cultuur, horeca en een vitale landbouw.  Wij  staan voor duurzame woningbouw: 1000 woningen erbij in 10 jaar! Dit kan met minder gemeentelijke beperkingen en regels.

Veilig en toekomstbestendig

 

Duurzame leefomgeving

We staan voor een veilige leefomgeving waarbij we omzien naar elkaar, basisnormen worden gerespecteerd en overlast en criminaliteit wordt aangepakt. We willen een groene en schone leefomgeving en inwoners helpen bij  kostenbesparende investeringen in energie.

Nieuws

Onze mensen

Standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.