Onderwijs

Goed onderwijs

Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. Wel stelt het CDA dat het bijzonder onderwijs zoveel mogelijk behouden blijft. Het CDA staat voor keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat. De vrijheid om te kunnen kiezen tussen bijzondere of openbaar scholen moet blijven bestaan.

Het CDA is voorstander ervan dat de scholen samen met de gemeente een programma opzetten om de betrokkenheid van ouders bij lezen en rekenen actief te vergroten. Samen met bibliotheken moet het lezen worden bevorderd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.