WIM VAN DE CAMP EN ANNET DOESBURG
06 augustus 2019

In actie voor democratie

Tekst: Boi Postma en Ymkje van ‘t Riet

Al bijna 20 jaar is Annet Doesburg enthousiast trainer voor de EFS (Eduardo Frei Stichting). Als trainer reist zij geregeld naar landen af om trainingen te geven en landen die zich willen ontwikkelen verder te helpen. Wim van de Camp heeft net afscheid genomen als Europarlementariër en is zoals hijzelf zegt nu ‘pensionado’. Hij gaat zijn ervaring en tijd nu onder meer inzetten als trainer voor de EFS. Christendemocratisch gedachtegoed bevorderen en de democratie versterken is bij de trainingen steeds het doel.

‘Toen ik al een aantal jaren trainingen gaf, werd ik gevraagd voor het EFS-bestuur’, zegt Annet Doesburg. Inmiddels zit de maximale termijn van 8 jaar er bijna op. ‘Langer mag niet’, zegt zij lachend. ‘Gelukkig zit aan het trainer zijn geen maximale termijn. Trainer zijn voor de EFS is het meest inspirerende vrijwilligerswerk dat ik mij kan voorstellen. Je komt in aanraking met de wereld en ontmoet mensen die dezelfde denkbeelden hebben. Die zich willen ontwikkelen en een stap verder willen maken. Je leert verschillende landen kennen. Het is een groot voorrecht om een kijkje te krijgen in de keuken. Een rijke ervaring. Ik kom met minstens zoveel energie terug als dat ik erheen ging.’

Visualiseren helpt

In 2000 ging Doesburg voor het eerst als trainer op pad. ‘Ik ging met Jean Penders naar Slowakije en hij heeft me ingewijd in het trainerschap. Hij had veel verstand van Europa. In alle opzichten was er in die tijd nog een veel grotere afstand. In Slowakije ben ik nooit terug geweest, maar er zijn wel andere landen waar ik een tweede keer ben geweest. Van de tweede reis heb ik foto’s genomen, visualiseren helpt om terug te kijken en verschil te zien. Ik ben inmiddels aan mijn twintigste fotoalbum bezig.’

Wim van de Camp werd gevraagd om trainer te worden voor de EFS tijdens een bezoek van het partijbureau aan Brussel. ‘Mijn medewerker is trainer, hij vertelde er geregeld over’, zegt van de Camp.´Het enthousiasme waarmee ik gevraagd werd raakte mij. Daarnaast heb ik zorgen om de democratie ontwikkelingen in Noord en Oost Europa, maar ook in West Europa.’ Van de Camp heeft ruim 30 jaar ervaring in het geven van diverse trainingen, als lid van de vereniging van Oud Europarlementariërs gaat hij in september training geven in Albanië, maar de eerste training voor de EFS moet nog worden gepland. ‘Ik moet opletten want de agenda stroomt snel vol.’

Het belang van democratie

Het belang van de democratie staat bij de EFS centraal.´Democratie houdt me bezig´, zegt van de Camp.´Democratie is dat je ook nog even kijkt wat je sociaal democratische voorganger deed of je liberale opvolger gaat doen. Of hoe je omgaat met de minderheid na een 49-51 besluit.´Het belang van democratie zit verweven in de trainingen. Het budget van de EFS is klein. Alle trainers zijn vrijwilliger, maar zijn professioneel in de cursus die zij geven.

‘In het begin werden de trainingen alleen samen met een Duitse partner gegeven´, schetst Doesburg de situatie. ‘De Duitser ging dan voorlezen om kennis over te brengen.´De Eduardo Frei Stichting traint juist interactief met veel ruimte voor discussie. Improvisatie is heel belangrijk.´We kijken wat werkt en als iets niet werkt dan proberen we iets anders. In het begin ging ik met een rol behang en stiften op pad, inmiddels maken we gebruik van nieuwe media.´Van de Camp: ‘Mijn ervaring is dat het voorlezen van grote speeches niet werkt omdat je niet weet of de ontvanger het begrijpt of er iets mee doet.´

Van de Camp heeft 33 jaar professionele politiek achter de rug. 23 jaar als Tweede Kamerlid en 10 jaar als Europarlementariër. Op 18 juni heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten. ‘Feit is dat politiek leuk is en opgewekt moet zijn’, stelt Van de Camp. ‘Je kunt bredere verbanden aanbrengen. Het is mooi als iemand er zijn energie uithaalt.’

Trainingen op aanvraag

De EFS geeft trainingen op aanvraag. Daarbij wordt geprobeerd in te spelen op de trainingsvraag. Dat kan bijvoorbeeld om campagne gaan, versterken van de interne partijorganisatie of versterken van positie van vrouwen en jongeren. ‘Het is goed om ook een officiële opdracht te hebben. Vaak train je vooral je zusters, maar soms ligt dat ingewikkelder. In Libanon hebben we partners maar in bijvoorbeeld Jordanië is dat veel lastiger te definiëren’, zegt Doesburg. Binnen het EFS bestuur worden discussies gehouden over onder andere te trainen groepen en het verkrijgen van een voorkeurspositie om jongeren en vrouwen te trainen. Zij zijn de potentiële brengers van verandering. ‘Ín sommige landen heerst een enge opvatting van democratie: ik ben de baas en jij bent oppositie. In veel landen is een vier partijen coalitie en zeker met verschillende godsdiensten moet vanuit verschillende ideologieën gekeken worden om toch goed samen te kunnen werken om een hoger doel te bereiken. Doesburg: ‘We trainen vaak jonge ontwikkelde mensen. Soms is Europa buiten de EU populairder dan binnen de EU.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.