09 december 2020

CDA: Slimmer en duurzamer vervoer ook van strategisch belang

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar langverwachte strategie voor slim en duurzaam vervoer in Europa, als onderdeel van de Europese Green Deal. De mobiliteitsstrategie moet de Europese vervoerssector klaarstomen voor een schonere en meer digitale economie. In het voorstel staan onder andere plannen voor meer emissievrije voertuigen en duurzame brandstoffen, de ontwikkeling van slimme technologieën en innovaties en de aanleg van de benodigde fysieke en digitale infrastructuur.  Tom Berendsen, CDA-woordvoerder transport en industrie in het Europees Parlement, verwelkomt de plannen: "Voor het halen van de klimaatdoelen is een 'én- én- én'-strategie nodig. Alle sectoren moeten groener en innovatiever worden, ook de vervoerssector. Daarnaast kan de manier waarop we ons verplaatsen nog slimmer, investeren in innovatieve oplossingen en nieuwe technologie helpt daarbij. We moeten die technologie van de toekomst in Europa ontwikkelen, zodat we ook de banen hier houden en niet afhankelijk worden van anderen.” 

Een belangrijke hoeksteen van de strategie is de verschuiving van vervoer via de weg en het vliegtuig naar het spoor en de binnenvaart. Berendsen benadrukt dat daar ook goede regionale verbindingen voor nodig zijn. “Als we mensen dagelijks úit de auto en ín de trein willen krijgen, moeten we niet alleen inzetten op Europese hogesnelheidslijnen. Goede regionale verbindingen zijn hiervoor onmisbaar, daar moet de Commissie meer oog voor hebben. Zeker in de grensregio’s is goede grensoverschrijdende spoorweginfrastructuur een randvoorwaarde voor een succesvolle verschuiving van het personenvervoer.”

Berendsen wijst daarnaast op het belang van strategische investeringen in onderzoek en innovatie en de ontwikkeling van Europese logistieke hubs. “Onderzoek naar slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals de nieuwste batterijtechnologie, kunstmatige intelligentie en stillere, schonere vliegtuigen, is essentieel. Niet alleen voor de digitale en duurzame transformatie, maar ook voor het herstel van de sector. Daarnaast moeten we als Europa niet alleen inzetten op energiehubs, maar ook op logistieke hubs, zoals havens of luchthavens. Dat is in het bijzonder van belang voor een land als Nederland, met een sterke logistieke sector. In zulke hubs komen veel verschillende vervoerswijzen bij elkaar, die moeten nauw op elkaar aansluiten. Met behulp van slimme, digitale informatie- en communicatiesystemen die ook tussen de vervoerswijzen en over de grens functioneren kan goederenoverslag van schip naar trein of binnenvaartschip efficiënt en gestroomlijnd plaatsvinden.” Berendsen kan zich vinden in het 'vervuiler betaalt'-principe waarop de Europese Commissie de plannen baseert. "De lucht- en scheepvaart zullen ook hun steentje moeten bijdragen aan de vergroening van de vervoerssector.” 

Op basis van deze strategie zal de Europese Commissie de komende maanden concrete wetgevingsvoorstellen aan het Europees Parlement en de lidstaten doen. Berendsen kijkt uit naar de concrete plannen: “juist in de huidige crisistijd is het belangrijk om bedrijven perspectief en rechtszekerheid te bieden met helder Europees beleid. In nauwe samenwerking met de sector bij de uitwerking van die plannen, moeten we komen tot maatregelen die bijdragen aan een digitale en duurzame transformatie en een veerkrachtig herstel van de vervoerssector. Alleen dan kunnen we als Europa concurrerend blijven: ter land, ter zee en in de lucht.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.