21 november 2018

CDA: Teleurgesteld over uitkomst stemming coördinatie sociale zekerheid

Gisteren heeft de commissie sociale zaken en werkgelegenheid in het Europees Parlement gestemd over  de coördinatie van sociale zekerheidssystemen. In dit rapport worden de regels voor burgers op het gebied van grensoverschrijdende sociale zekerheid herzien. Uitgangspunt is dat iedere persoon die EU verblijft een eerlijke toegang heeft tot sociale zekerheid, ongeacht het land waar hij/zij verblijft. CDA-woordvoerder sociale zaken Jeroen Lenaers is zeer teleurgesteld over de uitkomst van de stemming en heeft dan ook tegen het rapport gestemd.

“Een struikelblok in het rapport is de mogelijkheid om verzekeringsvakken uit een andere lidstaat vanaf de eerste dag mee te laten tellen in het huidige werkland. Dat is onacceptabel. Het zou betekenen dat een buitenlandse werknemer na 1 dag in Nederland gewerkt te hebben en daarna z'n baan verliest direct een Nederlandse werkloosheidsuitkering moet krijgen. Als CDA vinden we dat er op zijn minst een fatsoenlijke band moet zijn tussen de werknemer en het land waar hij/zij werkt. En dat deze werknemer ook voor een redelijke periode, bijvoorbeeld 6 maanden, moet hebben bijgedragen aan het sociale zekerheidssysteem in het land.

Het baart mij daarom grote zorgen dat dit voorstel door de commissie is aangenomen. Met de zaak rondom de Pools WW-fraude nog in het achterhoofd is het van groot belang dat we risico´s op dit soort fraude indammen, in plaats van vergroten. Daarnaast is het jammer dat de indexering van kinderbijslag weggestemd is in de commissie. De hoogte van de kinderbijslag zou wat mij betreft bepaald moeten worden op basis van de daadwerkelijke kosten in de woonplaats van het kind, en niet op basis van de kosten van de werkplaats van de ouders," aldus Lenaers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.