30 april 2014

Europa essay: ‘Voor een slagvaardige Europese toekomst’

De Europese Unie is voor het CDA meer dan ideaal uit het verleden; de Unie is van cruciaal belang voor het behoud van onze welvaart, veiligheid en onze waarden en tradities. Maar Europa kampt met een groot gebrek aan vertrouwen onder de kiezers.

Een grondige heroriëntatie op de toekomst van een Europa kan de slagvaardigheid en daarmee het vertrouwen in Europa herstellen. Daarin is geen ruimte voor taboes. In het Europa essay ‘Voor een slagvaardige Europese toekomst’ pleiten Esther de Lange, Sybrand Buma en Ben Knapen voor meer ruimte voor lidstaten om in kerngroepen een voortrekkersrol in Europa te vervullen. Daarbij moet een grondige herijking van de Europese bevoegdheden duidelijkheid opleveren waar Brussel wel en niet over gaat.

Met de publicatie van het Europa-essay start het CDA de inhoudelijke campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei. “Deze verkiezingen gaan niet over de vraag voor of tegen Europa”, stelt Esther de Lange. “Het CDA presenteert in dit essay een nieuwe visie op een beter Europa. Voor Nederland, in Europa”. 

Lees hier het hele essay (klik!).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.