08 november 2013

Even voorstellen: Jeroen Lenaers

Naam Jeroen Lenaers
Geboortedatum 29/04/1984
Geboorteplaats Stramproy, Limburg
Beroep  Beleidsmedewerker CDA Delegatie Europees Parlement
Opleiding  MA in European Studies - Maastricht University
Woonplaats Momenteel Brussel, binnenkort Stramproy

Waar komt uw interesse in Europa vandaan? Wat is uw motivatie om zich te kandideren voor het Europees parlement?
"Ik ben opgegroeid op de grens tussen Nederland en België, als zoon uit een grensoverschrijdend huwelijk tussen mijn Nederlands-Limburgse vader en mijn Belgisch-Limburgse moeder. Als kind kwam ik regelmatig in België; bij oma op bezoek, naar de speelgoedwinkel, de bioscoop en de zwemles. Ik heb die grens dan ook nooit als zodanig ervaren, en dat is te danken aan Europa. Het is namelijk lang niet altijd zo geweest. Het symbool van het dorp waar ik ben opgegroeid -een bronzen beeld van een kromgebogen zoutsmokkelaar- herinnert aan een tijd waarin grensregio's vooral met de negatieve gevolgen van de grens geconfronteerd werden. We hebben nu in Nederland, dankzij Europa, onbegrensde mogelijkheden, en die moeten we met beide handen grijpen."

Welk onderwerp staat na uw verkiezing vanaf dag 1 op de agenda?
"De Europese Unie is goed voor Nederland, en we hebben veel bereikt op het gebied van handel, economie, interne markt en vrede tussen de lidstaten. Toch lijkt het draagvlak voor de EU in Nederland af te nemen. De crisis en de daaraan gerelateerde bezuinigingen en maatregelen hebben aangetoond dat Europa over meer moet gaan dan enkel economie, financiën en handel. Europa moet ook een sociaal gezicht tonen en voor al haar burgers van Noord tot Zuid en van oud tot jong een meerwaarde bieden. Bovenal moeten we werken aan een Europa dat transparant, democratisch, efficiënt en budgetverantwoord functioneert. Daarnaast moet het zeker voor het CDA een absolute prioriteit zijn om aandacht te blijven houden voor de problemen waar Europeanen in de dagdagelijkse praktijk mee te maken hebben. Problemen van patiënten uit grensregio’s die gebruik willen maken van grensoverschrijdende gezondheidszorg, problemen van grensarbeiders die aan de andere kant van de grens willen werken, gebrek aan coördinatie van grensoverschrijdende sociale zekerheid en belastingen, problemen met de erkenning van diploma’s en opleidingen over de grenzen heen, problemen waar MKB’ers tegen aanlopen wanneer ze over grenzen heen hun diensten aan willen bieden. Werken aan een beter Europa begint in de eerste plaats hier, met het garanderen van een Europese meerwaarde voor alle burgers. Alleen dan kunnen we het draagvlak voor Europa weer opbouwen."

Wat is het grootste succes van Europa?
"Vrede en welvaart zijn vandaag de dag een vanzelfsprekendheid, met name voor mijn generatie. Dat is een enorm succes en dat hebben we grotendeels te danken aan de Europese integratie na de verwoestende Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd heeft Nederland, als export- en handelsnatie bij uitstek, volop kunnen profiteren van het vervagen van grenzen en de opbouw van een gezamenlijke Europese interne markt. In beide successen schuilt echter ook een gevaar. Een verhaal over vrede en economie alleen is niet genoeg om de man op de straat enthousiast te maken over de Europese Unie. Met andere woorden: We moeten ervoor zorgen dat Europa een onderdeel wordt van de oplossing voor problemen waar Europeanen zich echt door geraakt voelen, problemen als werkloosheid, veiligheid en de schaduwzijden van de interne markt. Pas als we daar in slagen kunnen we weer van echte successen spreken."

En, wat de grootste mislukking?
"In Europa heeft de nadruk de afgelopen jaren te veel gelegen op de markt alleen. Belangen van grote bedrijven en aandeelhouders stonden voorop en voor de positie van de mens in die markt was niet voldoende aandacht. Korte termijnvisie, materialisme en individualisme vierden hoogtij. Er is te weinig aandacht geweest voor het echte CDA geluid: Een eerlijke, duurzame en evenwichtige markteconomie waarin de mens centraal staat, en waar solidariteit, gemeenschapszin, veiligheid en lange termijnvisie leidend zijn."

Wat kan Nederland van Europa leren?
"Europa laat zien dat door middel van samenwerking tussen verschillende landen, culturen en mensen ontzettend veel bereikt kan worden. Tegelijkertijd hebben we in Nederland soms de neiging om onszelf teruggetrokken op te stellen. Juist voor Nederland liggen de kansen over grenzen heen, en juist voor Nederland is het van belang om die kansen te benutten via internationale samenwerking. Het Europese belang is, zeker op lange termijn, ook het Nederlandse belang."
 
En wat kan Europa van Nederland leren?
"Nederland staat binnen Europa bekend als efficiënt, solide en sober. Drie kwaliteiten die in sommige andere Europese landen minder centraal staan, en dat heeft zijn uitwerking op de manier waarop Europa bestuurd wordt. We moeten ons continue blijven inzetten om de boodschap van efficiëntie en soberheid op de agenda van het Europees Parlement te houden. Wat goedkoper en efficiënter kan, moet ook goedkoper en efficiënter gedaan worden en met het budget van de EU moet verantwoord en volwassen omgesprongen worden".

Wat is de meerwaarde van het CDA binnen het EP?
"CDA Europarlementariërs staan bekend als hardwerkende, competente en constructieve volksvertegenwoordigers. Via onze positie binnen de EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement, kunnen we Europees beleid vormgeven. Het CDA is dan ook nodig om ervoor te zorgen dat Europa in de komende jaren een koers zal varen waarbij de mens centraal staat, waarbij gekozen wordt voor lange termijnoplossingen en waar verantwoord en efficiënt met middelen wordt omgegaan."

Wat is uw favoriete Europese vakantiebestemming?
"De slogan van de Europese Unie is 'united in diversity' ofwel 'eenheid in verscheidenheid'. En het is juist die verscheidenheid die ook de kracht van Europa vormt! Daarom wil ik, ook als toerist, volop gebruik maken van de ongekende mogelijkheden die het Europese continent biedt; Genieten van de natuur in scandinavië, skiën in de Alpen, zonnebaden in Zuid-Europa, cultuursnuiven in Italië, Griekenland en Frankrijk, en Europese geschiedenis ontdekken in de Baltische staten en Oost-Europa. Europa staat voor variëteit, de kracht van de combinatie. We zijn geen eenheidsworst en moeten dat ook vooral niet willen worden."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.