12 november 2019

Parlement wil financiële sancties tegen ondermijning rechtsstaat

De Begrotingscommissie en de Begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement hebben vanochtend groen licht gegeven voor de onderhandelingen met de Europese begrotingsministers over budgettaire maatregelen bij grove tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in EU-lidstaten. Hiermee neemt het nieuwe parlement het standpunt van het vorige parlement over.

Door deze wet kan de Europese Commissie een financiële tik uitdelen aan lidstaten die de rechtsstaat ondermijnen, bijvoorbeeld bij politieke bemoeienis in de rechtspraak of als landen weigeren fraude en corruptie aan te pakken. Onder andere door het opschorten of beperken van Europese fondsen. 

Jeroen Lenaers, lid van het Europees Parlement namens het CDA, vindt de maatregelen broodnodig: “Lidstaten die constant onze Europese waarden en normen aan hun laars lappen,  moeten de gevolgen voelen daar waar het pijn doet: in de portemonnee. Het CDA pleitte er in haar verkiezingsprogramma al voor dat het naleven van de Europese kernwaarden een harde voorwaarde moet zijn voor het ontvangen van Europese fondsen. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten: Enerzijds dwingen we lidstaten om de rechtsstaat beter te beschermen, anderzijds beschermen we de begroting van de EU en zorgen we dat geld van de Europese belastingbetaler goed terecht komt.”

De bal ligt nu bij de begrotingsministers, want het is hen tot nu toe nog niet gelukt om het eens te worden. Lenaers: “Ik verzoek de Raad met klem om haast te maken met dit dossier. Hoe sneller we dit middel in kunnen zetten, hoe beter”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.