02 september 2023

Tom Berendsen lijsttrekker Europese verkiezingen

Tom Berendsen is onze lijsttrekker voor de verkiezingen van het Europees Parlement! Onze verenigingsraad heeft unaniem ingestemd met de voordracht van het landelijk bestuur. Tom Berendsen is veertig jaar oud, lid van het Europees Parlement sinds 2019 en komt uit Breda.

De vertrouwenscommissie onder leiding van Gerda Verburg ziet Tom als een verbinder. Hij reisde gedurende zijn eerste mandaat heel Nederland af om vanuit de inhoud de verbinding te leggen tussen lokaal en Europees beleid. Tom heeft laten zien goed de vertaalslag te kunnen maken van de leefwereld, behoeften en belangen van Nederlanders naar de complexe Brusselse besluitvorming en voorstellen vanuit het Europees Parlement. Hij heeft een breed netwerk binnen het CDA en daar buiten en is toegankelijk. Hij heeft een duidelijke visie op de hedendaagse bestuurscultuur en wat er voor nodig is om als CDA een Europese volkspartij te blijven.

Tom Berendsen: "We staan in Nederland en Europa voor grote uitdagingen. Oorlog op ons continent, de gevolgen van klimaatverandering en grote spanningen op het wereldtoneel. Onze manier van leven staat onder druk, dat vraagt om een EU die bescherming biedt. We moeten samen sterk staan op gebieden als energie, defensie en migratie. Tegelijkertijd moet er meer ruimte zijn voor oplossingen vanuit lidstaten en regio's, zij weten wat nodig is. Ik ben ontzettend trots dat ik daar vanuit Europa aan mag bijdragen."

Waarnemend Partijvoorzitter Mark Buck: "Tom draagt het christendemocratisch gedachtengoed uit in zijn doen en laten. Wij hebben als bestuur veel vertrouwen dat hij door zal bouwen op wat vele Nederlandse christendemocraten in de afgelopen tachtig jaar hebben opgebouwd. Daarmee is Tom ook een waardig opvolger van Esther de Lange."

Reactie Henri Bontenbal:

Geweldig dat Tom Berendsen onze lijsttrekker voor het Europees Parlement wil zijn. Tom heeft zijn sporen verdiend in het EU-parlement en met Tom wil ik werken aan een EU die als waardengemeenschap bescherming biedt en zorgt dat we samen sterk staan in de wereld. Succes, Tom! 

Reactie Tom Berendsen:

Beste CDA-ers,

Vandaag ben ik door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van 2024. Onze partij is, onder aanvoering van Henri Bontenbal, bezig met een nieuwe en duidelijke koers voor heel Nederland. Ik ben trots dat ik, als ik jullie steun daarvoor krijg op het congres, als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen daaraan mag bijdragen.  

Sinds ik in 2019 begon in het Europees Parlement is de wereld flink veranderd. De Coronacrisis, oorlog op ons continent en toenemende spanningen op het wereldtoneel hebben grote impact op onze samenleving. Net zoals de gevolgen van klimaatverandering, die we steeds duidelijker om ons heen zien en voelen.

Deze onzekere tijden vragen om een krachtig christendemocratisch verhaal dat mensen houvast en perspectief biedt, ook in Europa.

Als CDA werken we daarom aan een EU die bescherming biedt en zorgt dat we samen sterk staan in de wereld. Op onderwerpen zoals energie, defensie, migratie en digitalisering hebben we betere samenwerking nodig met de landen om ons heen.

Juist omdat we Europese samenwerking zo belangrijk vinden en het draagvlak onder de EU willen behouden, hebben we ook de verantwoordelijkheid om kritisch te zijn. Bijvoorbeeld als de Europese Commissie onnodige regels voorstelt, doorschiet in marktdenken of op de stoel van lokale, regionale of nationale overheden gaat zitten.

Kortom: we moeten in Europa samenwerken waar dat ons sterker maakt en elkaar de ruimte geven waar dat nodig is.

Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om als kandidaat-lijsttrekker het stokje van Esther de Lange over te mogen nemen en ik dank haar voor haar onvermoeibare inzet als delegatieleider voor het CDA in Europa de afgelopen 10 jaar.

Ik heb zin in de campagne en de samenwerking met alle kandidaten en vrijwilligers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer met vertrouwen voor het CDA kiezen. Zowel in november bij de Tweede Kamerverkiezingen, als bij de Europese verkiezingen in juni 2024.

Ik hoop op jullie steun, laten we er samen iets moois van maken.

Tom Berendsen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.