Gert van der Meijden

Vice fractievoorzitter

Ik ben Gert van der Meijden, 64 jaar en woon in Mûnein met mijn vrouw Ria. Wij hebben drie zonen en vijf pakesizzers. Na bijna veertig jaar bij de Luchtmacht te hebben gewerkt, ben ik al een paar jaar met leeftijdsontslag.

Na veel vrijwilligerswerk in de kerk, de voetbalvereniging en bij de Lions zet ik mij sinds 2018 ook in voor onze directe leefomgeving als gemeenteraadslid. Samen met de burgers van Tytsjerksteradiel wil ik de leefbaarheid van onze dorpen minstens op het huidige hoge niveau houden en waar mogelijk verbeteren.

Vanuit de CDA-principes samen met de mienskip de goede dingen doen: een passend woonbeleid, eerlijke zorg op maat, betaalbare verduurzaming en een veilige woonomgeving zijn zaken die mij zeer aan het hart gaan.

Graag wil ik daarmee met en voor u/jullie aan de slag. Samen bouwen aan onze toekomst!

Ik ben woordvoerder op Ruimtelijk Domein en Financiën. Ik vertegenwoordig het CDA in de Accountantscommissie, de Werkgeverscommissie en in de klankbordgroep Omgevingswet. Ik ben contactpersoon voor de dorpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk en Mûnein.

[email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.