Mariska Wieringa

Fractiepenningmeester

Ik ben Mariska Wieringa, 42 jaar en in het dagelijks leven ondernemer in de uiterlijke verzorging. Samen met mijn man en 2 pubers van 14 en 16 woon ik in Hurdegaryp, een dorp met veel voorzieningen, een rijk verenigingsleven, een goede bereikbaarheid voor openbaar vervoer, waar het fijn wonen is.

Ik ben een echt mensenmens en eigenlijk alles wat ik doe in mijn leven is vanuit het hart gedreven, mijn motto is niet voor niets “volg je hart, want dat klopt’! Ik ben sociaal actief en maatschappelijk betrokken en sta midden in de ‘Mienskip’, dit is mij van huis uit met de paplepel ingegoten! Mede door mijn werk waarin ik dagelijks in contact sta met mensen, maar ook doordat ik mij al jaren als vrijwilliger op verschillende vlakken inzet, weet ik wat er leeft in mijn omgeving.

Leven met elkaar in plaats van naast elkaar, dat vind ik belangrijk! Kijk eens wat vaker om je heen, help elkaar en accepteer elkaars verschillen. Niet denken maar doen. Samen sta je sterk en kun je veel bereiken, dat is ook wat het CDA wil uitdragen naar haar burgers. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Namens het CDA Tytsjerksteradiel wil ik jouw stem laten horen de komende 4 jaar!

Ik ben woordvoerder op Sociaal Domein, Werk en inkomen en Onderwijs. Ik vertegenwoordig het CDA in de commissie Communicatie en de klankbordgroep Sociaal Domein. Ik ben contactpersoon voor de dorpen Hurdegaryp, Ryptsjerk, Feanwâldsterwal en Suwâld.

[email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.