Renate Snijder

Fractiesecretaris

Mijn naam is Renate Snijder-Wassenaar, 52 jaar en woon als “klaaiklút” sinds 2008 met veel plezier in het smûke Burgum. Getrouwd en moeder van twee studerende kinderen.

Sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in politiek en daarom koos ik voor een studie bestuurskunde aan de Thorbecke Academie. Na een vervolgstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik twintig jaar in het Westen van het land gewoond en daar gewerkt bij gemeentes en politie. Toch bleef It Heitelân trekken.

Ik ben inmiddels goed ingeburgerd in Burgum en via het vrijwilligerswerk heb ik de stap gezet om politiek actief te worden. Ik heb bewust gekozen voor het CDA als middenpartij. Het midden staat voor verbinden en samenwerken. Daar is in deze tijd van polarisatie en versplintering volgens mij veel behoefte aan.

Ik ben woordvoerder voor Economische Zaken en Openbare Orde en Veiligheid. Ik zit namens de fractie in de Agendacommissie en in de Radenwerkgroep en ik ben contactpersoon voor de dorpen Burgum, Jistrum en Wyns.

[email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.