Jeroen Berends

Fractievoorzitter

De nr. 1 van de CDA verkiezingslijst in Doetinchem, Jeroen Berends, vindt het belangrijk om iets voor de samenleving te doen. “Ik zie het als een opdracht om in je leven een steentje bij te dragen aan de samenleving”, aldus Jeroen. Voor hem staat het CDA voor de kracht van de samenleving. “De samenleving is van ons, niet van de overheid.”

De Doetinchemse lijsttrekker van het CDA Jeroen Berends, geboren in Brabant (1984) woont sinds zijn vierde in Doetinchem. Al jong was hij druk met radio-maken, zoals hij dat zelf zegt. Politiek verslaggever bij de lokale radio. Dat vond hij leuk. “Nu sta ik aan de andere kant van de microfoon.” Vanaf z’n 17de jaar is Jeroen politiek actief. Via het CDA-bestuurswerk in Bronkhorst en daarna in Doetinchem, kwam hij in het bestuur van CDA Achterhoek, waar hij nog in zit. Acht jaar geleden werd Jeroen raadslid, de laatste vier als fractievoorzitter. In de raad voelt hij zich thuis. “Het hoogste orgaan van de gemeente.” In het dagelijks leven is Jeroen Berends zelfstandig ondernemer. Hij heeft een telecommunicatiebedrijf voor zakelijke telefonie, internet en ICT.

Trots is fractievoorzitter Berends op zijn fractie. “Door onze omvang, inzet en kennis is het ons gelukt op alle terreinen een rol van betekenis te spelen.” Toch telt de nieuwe CDA-lijst nieuwe namen. Jeugdig elan dient zich aan. De eerste acht kandidaten zijn gemiddeld 44 jaar. “Dat is best jong”, zegt Jeroen. “We hebben een toplijst met actieve mensen. Uit Doetinchem en de dorpen staan daar herkenbare personen op, vrouwen en mannen, jong en oud. Al vertegenwoordigt iemand uit Wehl niet de belangen van Wehl. Hij of zij staat voor het belang van de gehele gemeente.” Dat de politiek steeds meer via de flanken wordt gevoerd is een doorn in het oog voor de CDA-lijsttrekker. “De meeste mensen zitten gewoon genuanceerd in het midden. Voor die mensen laat het CDA zo luid mogelijk haar stem horen, zonder dat het geschreeuw wordt.”

Vier jaar geleden haalde het CDA zeven zetels. “Daardoor konden we het verschil maken.” Doetinchem had het in financieel opzicht niet gemakkelijk. “De coalitie heeft moeilijke keuzes moeten maken. Het heeft veel moeite gekost om bijvoorbeeld het sociale domein op de rails te krijgen. Er is nu, mede dankzij het CDA, weer ruimte om te investeren in de openbare ruimte.” Voor burgers is hun woonomgeving erg belangrijk. “Preventieve activiteiten in wijken en dorpen krijgen meer aandacht. Het CDA wil daarvoor structureel meer geld, evenals voor verbindende activiteiten voor jong en oud. Dat is voor de sociale samenhang van enorm belang.”

“Waar ik echt trots op ben is op het tempo waarmee wethouder Ingrid Lambrechts (CDA) aan het bouwen is geslagen. Voor jong en oud, voor elke portemonnee. Zo houd je de stad leefbaar. Samen met de inwoners wordt secuur gekeken welke behoefte er is. In ieder geval mogen speculanten geen nieuwbouwwoningen meer opkopen. En bij elk nieuwbouwproject geldt dat 20% van de woningen voor huur- of goedkopere woningen moet zijn.” Wel waarschuwt de CDA-topman: “Met alleen goedkope huur of koop is geen bouwproject rendabel te krijgen.”

Teleurgesteld is hij dat er te weinig gebeurd is aan de verbetering van het openbaar groen. “We willen allemaal droge voeten houden in de komende jaren. Daarom is openbaar groen enorm belangrijk. De burgers willen dat er dat ook fatsoenlijk erbij ligt. Het gaat niet om aangeharkte tuintjes en perken, maar om een aangenaam woonklimaat.” Daar hebben burgers ook een eigen verantwoordelijkheid. “En er zijn veel mooie initiatieven.” Jeroen wijst op de Stichting Buurt maakt Natuur. “Dat is geweldig wat die doen. In wijken waar mensen die verantwoordelijkheid niet aankunnen heeft de overheid een taak. Anders treedt er verloedering op, waardoor overlast ontstaat.” Ook zet het CDA zich in voor een beter wegenonderhoud. “Niet omdat het CDA fan is van asfalt. Het gaat ons om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. En daar heb je soms asfalt voor nodig.”

Tot slot: “Sommigen partijen zitten in de raad om maar nee te kunnen zeggen. Ik zit in de raad om plannen beter te maken. Met alleen nee roepen als iets niet 100% in je straatje past verander je de samenleving niet. Dan verlies je voor 100%. Soms moet je accepteren dat je maar voor 80% je zin krijgt. Dat lijkt in de huidige politiek een beetje vergeten te zijn. “ Jeroen Berends rekent ook op de betrokkenheid van de burgers. “Politiek gaat over ons leven. En de kracht van de lokale politiek in Gaanderen, Wehl en Doetinchem is dat je kunt meedenken en invloed hebt. Doe daar iets mee.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.