Ingrid Lambregts

Wethouder

Portefeuilles

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Binnenstad, Dorp-, Wijk- & Buurtontwikkeling, (Middel-)grote stedenoverleg, Bouw- & Woningtoezicht, Water, Natuur & Landschap, Projectwethouder Gebiedsvisie(s).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.