30 mei 2017

blowverbod uit nieuwe beleidsvoorstel

Het blowverbod is een onderdeel van het nieuwe beleid voor alcohol en drugs. Een groot deel van dat beleid is gericht op preventien. Het Integraal alcohol-en druggsbeleid 2017, kwam in de Raad aan de orde.

Scholieren, ouders, verenigingen en horecaondernemers krijgen in dat kader voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs. Een verbod om alcohol op straat te nuttigen is er al. Burgemeester en wethouders wilden dat een dergelijk verbod nu ook van kracht gaat voor softdrugs.

Ontwerpraadsbesluit Integraal alcohol- en drugsbeleid 2017-2020 (17.44) (88KB)

Door signalen uit de samenleving en cijfers van de politie heeft de gemeente Rheden besloten een integraal alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen (collegebeleidsplan 2014-2018). De signalen geven aan dat de handel van, het gebruik van en (woon)overlast door alcohol en drugs toeneemt. Uit de cijfers van de politie blijkt inderdaad dat de overlast vooral door drugs de afgelopen jaren is toegenomen in Rheden. Met dit integraal beleid wordt getracht het alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen in de gemeente Rheden en de handel en overlast van alcohol en drugs tegen te gaan.

Ontwerpraadsbesluit Integraal alcohol- en drugsbeleid 2017-2020 (17.44) (88KB)

D66 en PvdA kwamen met een motie om het Blowverbod uit het  raadsvoorstel te halen.

De stemming was  :

voor : D66 , PvdA.GroenLinks ,SP -

tegen :CDA, CU,Gemeentebelangen, VVD,

Jammer.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.