Bert de Lange

Secretaris bestuur

Verantwoordelijkheid – Vasthoudend –Visie –  Vertrouwen.

Verantwoordelijkheid nemen en dragen. Dat is wat ik van jongsaf aan heb meegekregen en
daarom zet ik mij graag in voor het CDA. Ik kom uit een boerengezin uit de buurt van
Ommen. Daar bouwden mijn ouders een mooi boerenbedrijf op. Dat was hard werken maar
hoe druk het ook was, altijd stonden ze klaar als een beroep op ze werd gedaan. Daar heb
ik altijd bewondering voor gehad en dat in mijn leven, uiteraard op mijn eigen manier,
invulling gegeven.
Mijn vrouw Edith en ik hebben afgesproken dat we altijd ruimte willen houden voor
maatschappelijke activiteiten; dat is als CDA-er in hart en nieren – ik heb nooit op een
andere partij gestemd – ook een logische keus wanneer je in de kracht van de samenleving
gelooft. Zo ben ik diverse malen ambtsdrager geweest van de Protestantse gemeente in
Dieren, een gemeente waarvoor Edith en ik momenteel ook samen het voorzitterschap
invulling geven. Daarnaast was ik actief als secretaris bij voetbalvereniging Dieren en fluit
ik af en toe voetbalwedstrijden.
Politiek heeft me altijd geïnteresseerd. De landelijke politiek heb ik altijd gevolgd; de
plaatselijke politiek heeft mijn interesse gekregen vanwege mijn bestuurlijke taken in lokale
verenigingen/organisaties. Dat heeft er toe geleid dat ik vier jaar geleden actief werd in de
gemeentelijke politiek, als fractievoorzitter van het CDA.
Ik ben iemand die strategisch kan denken en hecht er zeer aan dat dat gestoeld is op een
duidelijke visie. Tegelijkertijd ben ik in staat om visie te vertalen naar de praktijk en naar
resultaat, zowel in een professionele omgeving als in vrijwilligersorganisaties. Dat laatste is
cruciaal wil je mensen motiveren. Concreetheid geeft plezier én – waar een samenleving
niet zonder kan - vertrouwen.
Inmiddels ben ik 30 jaar gelukkig getrouwd met Edith en samen hebben we vier kinderen in
de leeftijd van 29 tot 21 jaar. Ik ben na mijn studie aan de Christelijk Agrarische Hogeschool
in Dronten aan het werk gegaan als agrarisch journalist. Vervolgens ben ik jarenlang
hoofdredacteur en uitgever van (internationale) agrarische vakbladen geweest. Daarna heb
ik de overstap gemaakt naar een agrarisch uitzendorganisatie waar ik actief was als
product- en marketingmanager en als regiomanager. Op dit moment ben ik verantwoordelijk
voor de business unit Dierhouder & Dierenarts bij een landelijk opererende
diergezondheidsorganisatie.
Het begint met visie. Daarom ben ik blij met een partij  als het CDA die aan visie en haar 
gedachtengoed zo’n belangrijk plaats toekent. Vanuit die visie zet ik mijn kennis en kunde
graag in om het CDA gedachtengoed praktisch door te laten klinken in de Rhedense
samenleving. Vanuit die visie ga ik graag aan de slag - vasthoudend en op basis van
vertrouwen - voor de inwoners van de gemeente Rheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.