Kernenbeleid van de zeven dorpen: goed voor elkaar

De tijd dat bij problemen uitsluitend naar de gemeente werd gekeken voor een oplossing, is voorbij. Inwoners zijn ook zelf verantwoordelijk voor het prettig samenleven met elkaar en voor de zorg voor de samenleving. Zelf kleine problemen oplossen kost vaak geld. De zeven dorpen krijgen daarom een eigen budget voor het slagvaardig oplossen van kleine zaken als; verzakte tegels en het snoeien van groen. Dorpshuisvoorzieningen in alle dorpen zijn belangrijk en goed als plek van ontmoeting en activiteiten in onze zeven dorpen. De gemeente omarmt hierbij burgerinitiatieven vanuit een vertrouwen in de samenleving. Het CDA Rheden is voor de aanleg van glasvezel in dorpen en wijken waar dat nog niet is gebeurd. Hieronder volgen puntsgewijs per dorp de punten van aanpak die het CDA Rheden voornemens is om verbetering te bewerkstellingen:

 

GOED VOOR ELKAAR IN ……

                                       VELP

 • Vervangen van de huidige zwemaccommodatie in De Dumpel door een nieuwe overdekte zwemaccommodatie. Een tweede bad voor doelgroepen is gewenst.

 • De problematiek rond de spoorbocht (veiligheid, geluid, trillingen, snelheid van treinen) dient te worden aangepakt.

 • Om de aantrekkelijkheid van het winkelgebied verder te bevorderen kan het betaald parkeren-gebied ook bij de AH vervangen worden door een blauwe zone.

 • Uitwerken van een optimale route voor het snelfietspad door Velp, in samenspraak met de inwoners.

 • Het parkeren bij sportpark Beekhuizen moet worden verbeterd.

 • De gemeente zet zich in om overlast van het migrantenhotel in het voormalige hotel Velp te voorkomen.

 

GOED VOOR ELKAAR IN….

                                             RHEDEN

 • Aandacht voor de gewenste (levensloopbestendige) woningvoorraad en de kwaliteit van de voorzieningen (incl. trottoirs en groenvoorzieningen). Daarnaast zorg voor de leefbaarheid in het dorp (m.n. in relatie tot het woningtoewijzingsbeleid en verloedering).

 • Verzorgingshuis Rhederhof: ontwikkelen bouwplan en sloop van het leegstaande, oude pand.

 • Versterking van de verbinding tussen bos, dorp en IJssel, bijvoorbeeld door het realiseren van een Transferium aan de Zuidflank van Rheden.

 • Onderzoek naar de haalbaarheid van verplaatsing van de muziektent aan de Havelandseweg naar een betere plek in het dorp.

 • De gemeente stimuleert de verbetering van de dorpsentrees.

 

GOED VOOR ELKAAR IN…….

                                           DE STEEG

 • Blijvende aandacht voor een goede functie-invulling van beeldbepalende gebouwen als het voormalige klooster, de voormalige RK Kerk, De Valkenberg, het huis Rhederpark en het aangrenzende voormalige Philadelphiatehuis.

 • De gemeente zet zich in om overlast van het migrantenhotel in het voormalige klooster in De Steeg te voorkomen

 • Voorkomen van parkeeroverlast o.a. door medewerkers van de gemeente in het dorp.

 • De gemeente zorgt voor een goede fietsveiligheid langs de Middachterallee en goede verlichting.

 • Onderzoek naar het realiseren van een Transferium bij de parkeerplaats onderaan de afrit van de snelweg A348 bij De Steeg.

 

GOED VOOR ELKAAR IN…..

                                            ELLECOM

 •  Ontwikkeling van de vernatting samen met het Waterschap kritisch te volgen en waar nodig bij te sturen met het oog op droge voeten in het dorp.

 • De oversteek van het nieuwe fietspad Schoonoordpad bij de Ellecomse dijk moet veiliger worden gemaakt.

 • Zorgen dat de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Nieuw Bergstein gaat functioneren als dorpshuis. Hiervoor moeten oplossingen worden gezocht.

 

GOED VOOR ELKAAR IN…..

                                               DIEREN

 

 • Goede afronding van het megaproject De Traverse, waarbij ook aandacht moet blijven voor de fietsveiligheid

 • Aanpak van de volgende fase in het opknappen van winkelcentrum Calluna en de Wilhelminaweg. Ook de centrumfunctie dient te worden versterkt.

 • Aanpakken van de verpaupering van de Spoorstraat in Dieren-Zuid.

 • Het podium in Theothorne moet behouden blijven als culturele voorziening, o.a. voor het filmhuis.

 • Het CDA steunt de initiatieven om het kanaalgebied van het Apeldoorns-Dierens kanaal toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken o.a. van de Stichting Beleef het Kanaal.

 

GOED VOOR ELKAAR IN…….

                                      SPANKEREN

 • Verbeteren van de entrees van het dorp zowel bij de Kanaalweg als bij de Zutphensestraatweg.

 • Het CDA steunt de initiatieven om het kanaalgebied van het Apeldoorns-Dierens kanaal toeristisch en recreatief aantrekkelijker te maken (o.a. van de Stichting Beleef het Kanaal.

 • Een opknapbeurt van het vervallen unieke sluiscomplex kan bijdragen aan een aantrekkelijke recreatieve plek.

   

 

GOED VOOR ELKAAR IN……

                                         LAAG - SOEREN

 • Terugdringen van het doorgaande (vracht)verkeer door Laag-Soeren.

 • Inzetten op het behoud van een openbaar vervoer voorziening in Laag-Soeren.

 • Zorg voor de leefbaarheid in het dorp, o.a. door behoud van het Sprengenhus.

 • De gemeente neemt het initiatief om de spagaat waar Laag-Soeren qua woningbouw in de      huurwoning-markt. verkeert, op te lossen. Ook door overleg met de belangenvereniging, woningbouwverenigingen Vivare en Sprengenland Wonen.

 • Realiseren van een veilige fietsverbinding van en naar Dieren zowel de inrichting als de verlichting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.