Hans Both

Voorzitter bestuur

Hans Both
Bestuurslid
Woonachtig in Rozendaal

Heden
Geboren in september 1945.  Sedert 1971 getrouwd met Wil, 2 kinderen, 2 kleinkinderen.  
Nu gepensioneerd maar nog deels actief als commercieel adviseur, bestuurder van een stichting voor ontwikkelingssamenwerking, actief in beheer van onroerend goed. Verder ben ik actief als Pummer waarbij senioren hun expertise ten dienste stellen van bedrijven in ontwikkelingslanden. Actief in beheer van onroerend goed.

Verleden
Oud-eigenaar/ondernemer van een internationaal lederwarenimportbedrijf. Bestuursvoorzitter CDA afdeling Leersum in de negentiger jaren. Zowel kerkvoogd geweest in Leersum als in Rozendaal.

Motivatie
Geïnteresseerd in de medemens en zijn mogelijkheden in de directe omgeving en ver weg.
Nieuwsgierig, altijd  bereid om oplossingen te zoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.