09 juni 2017

Sneller van Arnhem naar Dieren met nieuwe fietsroute

GEMEENTE RHEDEN – Samen met de gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland heeft gemeente Rheden het voornemen een snelle fietsroute te realiseren tussen Arnhem en Dieren.

Stimulatie

De Provincie Gelderland wil het gebruik van de fiets op langere afstanden stimuleren en draagt daarom bij in de kosten. Ook de Fietsersbond is actief betrokken bij het maken van de plannen voor deze fietsroute.

Traject route Arnhem – Dieren

De 17 kilometer lange snelfietsroute is een rechtstreekse verbinding tussen het Airborneplein in Arnhem en het station in Dieren. Ook wordt de campus HAN/Larenstein beter bereikbaar. De route komt in Velp langs het spoor Arnhem – Dieren te liggen en gaat verder via de dorpenroute naar het station in Dieren.

Voorrang voor fietsers

De snelfietsroute wordt deels aangelegd op bestaande fietsroutes, die slim met elkaar verbonden zijn tot een doorlopend traject. De snelfietsroute krijgt vlak asfalt, weinig obstakels en goede verlichting. Ook is op snelfietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, zijn er flauwe bochten en weinig hinder van ander verkeer.

Gezond alternatief

Het realiseren van deze snelle fietsverbinding heeft als doel fietsgebruik als gezond alternatief voor het autoverkeer te stimuleren. Op dit moment ligt er een redelijk directe fietsverbinding via de voormalige provinciale weg. Deze verbinding heeft echter geen snelfietsroutekwaliteit.

Vertraging

Vooral in het stedelijk gebied van Arnhem en Velp zorgen de vele kruispunten en verkeerslichten voor veel vertragingen en is er veel passerend auto- en busverkeer. De nieuwe route is een gezond alternatief voor het drukke verkeersknooppunt Velperbroekcircuit en de ingang naar het stedelijke gebied van Arnhem.

Planning

Voor de aanleg van de snelfietsroute is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Als eerste onderdeel staat een nieuw fietspad onder de A12 tussen Arnhem en Velp op de planning. De uitvoering start dit najaar. Het fietspad komt aan de zuidzijde van de spoorlijn te liggen en sluit in Arnhem aan op het fietspad langs het Lange Water – Ruitenberglaan en in Velp op de Zuider Parallelweg.

Betere ontsluiting van scholen

Met dit nieuwe fietspad ontstaat er ook een directe fietsverbinding tussen de campussen van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in Arnhem en van Larenstein en Helicon in Velp. Fietsers van en naar Arnhem krijgen hierdoor een snellere, betere en comfortabelere fietsroute.

Informatieavond herinrichting Zuider Parallelweg Velp

De Zuider Parallelweg in Velp staat in 2018 op de planning om heringericht te worden. Binnenkort zullen bewoners van de straat worden uitgenodigd worden voor een eerste informatieavond.

Verkennen

De mogelijkheden van de snelfietsroute richting Dieren wordt op dit moment door de Provincie Gelderland en de gemeente Rheden verkend. Via de website http://www.snelfietsroutesgelderland.nl is meer informatie te vinden over deze en andere snelfietsroutes in Gelderland.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.