09 juli 2017

De nieuwbouw van het zwembad in Velp

Extra doelgroepenbad: een goed idee!

De nieuwbouw van het zwembad in Velp komt steeds dichterbij.Op dit moment is de aanbesteding in voorbereiding.De CDA-fractie heeft bij de ontwikkeling van het zwembad sterk ingezet op het realiseren van een zwembad met twee bassins:

een wedstrijdbad én een apart doelgroepenbad (met warmer water voor bijv. senioren en kinderen). Helaas was er onvoldoende steun voor ons pleidooi. Een nipte meerderheid van de raad koos eind 2016 voor een financieel kader dat in principe uitgaat van een één-bassin zwembad.

Uit een recente enquête onder gebruikers en inwoners blijkt nu dat er wel degelijk behoefte is aan een extra doelgroepenbad.Ook vanuit professionele gebruikers (o.a. een fysiotherapeut) is aangegeven dat er in de regio een grote vraag is naar ‘therapeutisch zwemwater’ .Deze vraag zal naar verwachting alleen maar toenemen. Het CDA blijft groot voorstander van het realiseren van een extra doelgroepenbad. Wij kiezen daarbij nadrukkelijk voor maatschappelijke meerwaarde.Met twee bassins bedienen we immers meer doelgroepen (en dus inwoners) en voorzien we in een duidelijke behoefte, juist ook naar de toekomst toe. Bovendien leggen we daarmee een bredere basis onder de exploitatie. De CDA-fractie zal zich daarom blijven inzetten voor een tweebassin-zwembad in Velp!

Monique Reinders-Lueb

Raadslid CDA

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.