25 juli 2017

KANDIDATENLIJST CDA 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien het CDA als partij niet deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rozendaal heeft het onderstaande alleen betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Rheden.

Het bestuur van de CDA-afdeling Rheden-Rozendaal laat zich bij de voorbereiding van de door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen kandidatenlijst. bijstaan door de bestuurscommissie Lijstvorming. Deze bestuurscommissie bestaat uit:

·       Hylke van Dijk (Velp)
·       Elly van der Eijnden (Velp),
·       Chris van Gulyk (Dieren, secretaris),
·       Els van Hout (Rheden),
·       Jan Jansen (Ellecom, voorzitter).

In het CDA wordt elk lid van de afdeling door het bestuur in de gelegenheid gesteld vertrouwelijk de namen van ten hoogste vijf personen op te geven, die hij/zij voor het lidmaatschap van de gemeenteraad in aanmerking wenst te brengen.

Daarnaast wordt elk lid  die voldoet aan de binnen het CDA gestelde vereisten in de gelegenheid gesteld  zich aan te melden als kandidaat voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.

Wij verzoeken u op bijgaand formulier de namen van ten hoogste  vijf personen te vermelden  die u voor het lidmaatschap  van de gemeenteraad wilt voordragen.

U kunt het tweede formulier gebruiken als u zelf voor een kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad  in aanmerking wilt komen.

Ingevulde formulieren  kunt u sturen aan de voorzitter van de Commissie Lijstvorming

Jan Jansen, Regina van Geunshof 10, 6955 AA Ellecom of per e-mail naar

[email protected]

 

De formulieren dienen uiterlijk  11 September 2017 te zijn ontvangen.

 ============================================================

FORMULIER OPGAVE KANDIDATEN GEMEENTERAAD 2OI8

Ondergetekende


Naam:  


Adres:


wenst de volgende persoon/personen (maximaal vijf) voor te dragen als kandidaat voor het
lidmaatschap van de gemeenteraad van Rheden:


              Naam                                          Adres
I


2.


3.


4.


5.


Datum:
Handtekening:

 

==============================================================

 FORMULiER SOLLICITATIE KANDIDATUUR GEMEENTERAAD 20I8


Ondergetekende


Naam:


Adres:


Telefoon nummer:


E-mail adres:


solliciteert hierbij naar een kandidatuur voor de gemeenteraad van Rheden.


Datum:


Handtekening: 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.