10 december 2017

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN RHEDEN/ROZENDAAL OPGESTAPT

Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal

De Adviesraad Sociaal Domein Rheden -Rozendaal (ASD) adviseert sinds 1 januari 2015 de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rheden en Rozendaal over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein.

Alle taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet zijn overgegaan naar de gemeenten. De Adviesraad volgt de ontwikkelingen en adviseert over de in- én uitvoering van genoemde wetten in de beide gemeenten. Ook is de Adviesraad betrokken bij aanscherping, wijziging of actualisering van het beleid. De leden van de Adviesraad zoeken daarbij verbinding met vooral de kwetsbare inwoners die zijn aangewezen op een voorziening in het Sociaal Domein.

De leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal die zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De Adviesraad vergadert tien keer per jaar, negen keer in het gemeentehuis van de gemeente Rheden in De Steeg en een keer per jaar in het gemeentehuis van Rozendaal. De laatste vergadering in Rozendaal was op 3 oktober jongstleden.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op de website
www.adviesraadsociaaldomein-rheden.nl

U kunt de Adviesraad Sociaal Domein ook mailen op [email protected]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alle tien leden van de Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal hebben met onmiddellijke ingang hun functie neergelegd. De adviesraad voelt 'van de zijde van de gemeenten geen basis van vertrouwen', schrijven voorzitter Eduard Mesritz en secretaris Joke van Galen in een brief aan de colleges van beide gemeenten.

 

In De Gelderlander kunt u lezen:

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/adviesraad-sociaal-domein-rheden-rozendaal-opgestapt

~adfa2b39/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.