14 november 2018

ALV 26 november 2018

UITNODIGING

Graag nodigen wij alle CDA-leden hierbij uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op: 

Datum:                maandagavond  26 november 2018,

Aanvang:            20.00 uur

Plaats:                Theothorne , Callunaplein 77, 6951 CN Dieren

De agenda is als volgt:

1.    Opening; door de voorzitter van de afdeling en vaststelling agenda

2.    Mededelingen

3.    Verslag van de vorige Algemene Vergadering d.d. 18 december 2018 ( wordt nagezonden) 

4.    Jaarrekening 2017 en verslag kascontrolecommissie

5.    Begroting 2019
De financiële stukken liggen voor de vergadering ter inzage

6.    Verkiezingen  Provinciale Staten en Waterschappen 

  • 15 november a,s, ontvangen wij de conceptverkiezingsprogramma’s alsmede de gros- en advieslijsten voor de Waterschappen en Provinciale Staten.. Wij zullen deze nasturen. Amendementen op de programma’s kunnen t/m 13 december worden ingediend

7.   Actuele politiek in de gemeente Rheden

-Toelichting door de fractievoorzitter en de wethouder

8.    Bestuurssamenstelling

         9.  Rondvraag

        10.   Sluiting

Hopende velen van u welkom te mogen heten.

namens het bestuur van de afdeling,

mr Jeroen van Gessel, voorzitter. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.