30 maart 2019

BEGROTINGSRAAD

Begrotingsraad

Bij de woordmelding op dit punt hadden we zomaar delen uit eerdere woordmeldingen kunnen citeren. Want zoals we al diverse keren al met kracht en kritisch hebben opgemerkt: mooi al die verhalen over Global Goals maar ook, mooi al die prachtige verhalen over netwerkorganisatie en wat al niet meer zij – maar we kunnen er niets mee. Het leidt alleen maar af. De essentie is namelijk dat de gemeente niet in control is.

Als gemeente heb je ten allen tijde twee zaken te borgen:

1)    Een solide financieel beleid

2)    Een uitstekende dienstverlening.

Beide zijn helaas niet op orde. Sterker nog, ze zijn ten opzichte van de begrotingsbesprekingen in het najaar van 2018 opnieuw verslechterd. 2018 zal een tekort van structureel 5 miljoen kennen. En de dienstverleningcijfers richting de inwoners verslechteren om over de bedroevende cijfers van de connectie zoals eerder deze maand nog besproken maar te zwijgen.

Hoog tijd dus voor ombuigingen – of om het beestje maar gewoon bij de naam te noemen, stevige bezuinigingen -  en wel onmiddellijk. De wethouder zet gelukkig naar aanleiding van ons betoog in 2018 al in op een sluitende begroting in 2020. Wat het CDA betreft is dat al niet meer voldoende. We horen graag wat het college gaat doen om dit jaar al de schade te beperken.

Ten aanzien van de uitgangspunten in het raadsvoorstel, die zijn wat ons betreft helder en worden door ons onderschreven. Volledigheidshalve: de wethouder heeft tijdens de voorbereidende vergadering op vragen van het CDA bevestigd dat ook nadrukkelijk naar bezuinigingen op gemeenschappelijke regelingen, waaronder de connectie, gekeken zal worden. 

Bert de Lange fractievoorzitter

 

Zie ook :

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2403348/Rheden-zet-mes-in-begroting-fracties-vrezen-bezuinigingen-in-de-zorg

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.