01 december 2017

"GOED VOOR ELKAAR"

VASTSTELLING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

"GOED VOOR ELKAAR"
Op de vorige ALV is het Verkiezingsprogramma vastgesteld. Dat is het uitgebreide verkiezingsprogramma, dat gericht is op mogelijke coalitiebesprekingen.
Daarnaast komt er een specifieke doelgroepflyer voor de Campagne die binnenkort zal starten. Ook komt er een verkorte uitgave van het verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.