26 februari 2018

Goed voor ouderen in Rheden, STEM CDA!

 

Het CDA hecht veel belang aan een sociale samenleving waarin

plaats is voor ontmoeting tussen generaties, oud en jong. De

ouderen in onze gemeente hebben zich een groot deel van hun leven

ingezet voor hun gezin en/of de samenleving. Actieve en zelfstandige

ouderen zijn ook vandaag de dag belangrijk voor de samenleving.

Dat vraagt om ondersteuning vanuit de gemeente.

CDA wil voor de oudere inwoners in Rheden…

Een leefbaar en veilig Rheden…

·       Op onveilige plekken wordt gekeken naar aanpassing van de verlichting

·       Trottoirs moeten goed begaanbaar zijn, ook voor rollators en rolstoelen

·       De politiebureaus in Velp en Dieren zullen worden gehandhaafd

 

Een makkelijk bereikbaar dorp...

·       Behoud winkelgebieden in Velp, Dieren en Rheden voor het gemak van ouderen

·       Speciale parkeerplaatsen voor ouderen - die geen recht hebben op een

               invalidenparkeerplaats - in de buurt van voorzieningen

·       Richt de gemeente dementievriendelijk in, zodat dementerenden kunnen

              blijven meedoen

·       Schaf betaald parkeren in heel Velp af: óók een blauwe zone bij de

              parkeerplaats Albert Heijn

 

Gezinnen, jongeren en ouderen zorgen goed voor elkaar...

·       De gemeente Rheden stimuleert langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid

·       De door het CDA Rheden geïnitieerde ‘Blijvers-lening’ voor aanpassingen in

              huis draagt hieraan bij

·       Blijk van waardering voor mantelzorgers: invoeren van het ‘mantelzorgcompliment’

 

Langer zelfstandig wonen…

·       Realiseren voldoende betaalbare woningen die geschikt zijn voor ouderen

·       Bij nieuwe (ver)bouwprojecten aansluiten bij woonwensen van ouderen,

              bijvoorbeeld wonen in woongroepen

·       Gebruik van slimme technologie (o.a. seniorentablet en domotica)

·       Uitgangspunt Wmo: goede en betaalbare voorzieningen

 

Langer in beweging blijven.....

·       Nieuw overdekt zwembad in Velp mét een tweede bad voor speciale

               doelgroepen (o.a. mensen met een beperking, ouderen, babyzwemmen)

·       De openbare ruimte meer ‘beweegvriendelijk’ inrichten om zo lang mogelijk

 

Dienstverlening gemeente: meer aandacht voor ouderen...

·       U mag kiezen hoe u contact met de gemeente wil: door internet, telefoon of

               door persoonlijk contact aan de balie

·       Goede informatievoorziening, zowel digitaal als schriftelijk

·       Actieve voorlichting over diensten door huisbezoek aan 70-plussers

·       Extra zorg aan zorgbehoevenden, met als doel mantelzorgers te ontlasten

·       CDA is tegen verdere uitbreiding van de zondagsopenstelling winkels

 

 

 

 

 

Voor het

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.