02 november 2023

Inwoners groener dan de gemeente

Meer dan 600 inwoners hebben in 2022 deelgenomen aan het Burgerberaad. De centrale vraag was toen hoe Rheden CO2 neutraal moet worden in 2040. Het Burgerberaad heeft veel interessante nieuwe inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld over consuminderen, bewustwording en de verduurzaming van woningen. Maar het belangrijkste wat onze inwoners noemen: vergroening van onze leefomgeving.

Op basis van het Burgerakkoord is nu een Duurzaamheidsagenda geschreven. Hierin staat beschreven wat de gemeente gaat doen met alle ideeën van inwoners. Veel geld wordt uitgetrokken voor bijvoorbeeld consuminderen, energiecoaches en communicatie. Maar geen cent om onze gemeente nog groener te maken.

Wij vinden het jammer dat het krachtige signaal van onze inwoners niet één op één is overgenomen door de gemeente. Te veel ligt de focus van de gemeente nu op woningbouw en energie-opwek. Te veel wordt groen gezien als iets dat er nou eenmaal is en weinig bijzondere aandacht behoeft.

Bij de behandeling van de duurzaamheidsagenda hebben wij er nadrukkelijk aandacht voor gevraagd: we moeten onze inwoners serieus nemen, de weg naar een CO2-neutrale gemeente gaat via groen. Zeker in het licht van de vele duizenden huizen die de komende jaren gebouwd gaan worden in de regio. Het betekent namelijk dat al die nieuwe mensen gebruik zullen gaan maken van het bestaande groen in onze gemeente om bijvoorbeeld de hond uit te laten, te fietsen in de bossen, etc.

Wij zullen er blijvend aandacht voor vragen: Rheden moet het groene hart blijven van de regio.

Peter Paul Geelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.