03 mei 2018

Nieuw College gem. Rheden

Beste leden van het CDA,

we hebben goed nieuws. Vandaag (9 mei) hebben we als CDA een coalitieakkoord gesloten met VVD, PvdA, D66 en CU. Onder het motto 'Rheden geeft energie' gaan we samen de komende vier jaar aan de slag.  Tal van zaken die voor het CDA van belang zijn hebben een stevige plek gekregen in het akkoord waarin veel nadruk ligt op Werk, jeugd en gezin, wonen en duurzaamheid. En in alles klinkt de samenleving door; samen met onze inwoners en ondernemers gaan we invulling geven aan wat voor ons ligt in de komende jaren.
Het college telt vier wethouders. Wethouder namens het CDA is Marc Budel uit Velp. Zijn portefeuille omvat thema's als jeugd/gezin, sport, cultuur, natuur en landschap en mobiliteit en infrastructuur. Op al deze gebieden wachten hem mooie uitdagingen.
Het volledige akkoord is binnenkort digitaal via de website van het CDA beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie,
Bert de Lange

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.