30 maart 2019

Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

Tijdens de voorbereidende vergaderingen hebben we als raad al een goede en indringende discussie gevoerd over het voorliggende voorstel om de Sociaal adviesraad nieuw leven te blazen. Met bovendien daarbij een het voorstel om een werkgroep inwonerbetrokkenheid aan toe te voegen.

De onderliggende stukken zijn in onze optiek moeilijk te begrijpen en het is erg onduidelijk hoe verantwoordelijkheden liggen tussen raad, college, het adviesorgaan en de werkgroep. En dan krijgen we ook nog een ambtelijk secretaris. Dank overigens aan de wethouder voor het beantwoorden van de vele vragen tijdens de voorbereidende vergadering waarmee de zaken in ieder geval helderer werden.

Maar dat dat nodig was is geen goed signaal: het zal voor degene die gevraagd worden voor de commissie niet meevallen om er chocola van te maken, laat staan onze inwoners. Het gevaar van bureaucratische monstrum ligt op de loer, sterker nog, dat lijkt ons onvermijdelijk.

We waren en zijn zeer dus nog zeer kritisch op het voorstel. Waarom? Omdat we nog goed weten waarom het mis ging met de eerste adviesraad. Die kende een vaste samenstelling, de leden verdronken in de hoeveelheid onderwerpen, verantwoordelijkheden waren onduidelijk en raad, college en adviesraad miste logischerwijs de flexibiliteit om snel te kunnen schakelen in het huidige dynamische tijdgewricht. Dat nemen we de mensen in de adviesraad niet kwalijk, integendeel. De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen. Participatie, of in gewoon Nederlands, de inwoners vragen om mee te denken en mee te doen, moet je niet in vaste structuren willen duwen. We zien dat bij vrijwel alle voorstellen inwoners worden betrokken en zo hoort dat. Het huidige voorstel gaat ons die ruimte eigenlijk ontnemen.

Als CDA denken we derhalve dat – met alle waardering voor het werk dat is verzet – dat het voorliggende voorstel niet gaat brengen wat we juist willen: op een flexibele manier onze inwoners kunnen vragen om mee te denken en mee te doen op een veelheid aan onderwerpen. 

Bert de Lange 

fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.