22 mei 2019

SPELENDER-WIJS - Een levendig cultureel aanbod

Een levendig cultureel aanbod

De gemeente Rheden kent een lange geschiedenis en draagt een warm hart voor Cultuur. Cultuur is een breed begrip en verzamelt allerlei uitingsvormen variƫrend van dans, zang, muziek, toneel tot filmhuis en onderwijs maar ook participatie zoals wijktheater en bij ouderenzorg. Cultuur is van en voor iedereen.
Wij vinden dit een belangrijk onderdeel van onze samenleving aangezien ieder zich zo op zijn eigen wijze zich kan uiten. Het geeft zeker een meerwaarde aan elke mens.
Zoals gezegd kennen wij in onze gemeente een levendige en enthousiast cultureel aanbod. Van jong tot oud worden mensen uitgedaagd om hun grenzen te verkennen. Daarbij wordt zoveel mogelijk de verbinding gezocht tussen de culturele partijen in onze eigen gemeente zodat men van elkaar kan leren en elkaar kan versterken.
Een goede ontwikkeling wat onze fractie betreft en een ontwikkeling die ons inziens moet worden voortgezet. Gelukkig laat de cultuurnota deze ontwikkeling zien en borgt deze ook.
Wel zou onze fractie, in aanvulling op de geformuleerde ambities, graag zien dat wij als Raad wat meer grip krijgen op de jaarlijkse prestaties vanuit deze Cultuurnota, zodat wij meegenomen worden met de resultaten.
Deze nota krijgt dan ook onze volledige steun.
Ook onze fractie is natuurlijk niet doof voor de signalen van bezorgdheid over de toekomst van een van de drie podia van onze gemeente te weten Theothorne. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat de berichtgeving in deze kwestie vanuit de media niet altijd volledig is geweest hetgeen wij betreuren. Vandaar ook dat de coalitiepartijen recent een verhelderende reactie hebben gegeven. De meest recente informatie van de facilitator geeft wat ons betreft een duidelijk beeld van de reden waarom partijen niet tot elkaar zijn gekomen. Wij hechten er aan om nogmaals aan te geven dat wij nog steeds van oordeel zijn dat de Podiumregeling, zoals deze is in het voorjaar is aangenomen, een goede en eerlijke regeling die in overleg met alle partijen is opgesteld..

Bert de Lange 
Fractievoorzitter CDA

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.