28 april 2019

Uitnodiging voor CDAvergadering 13 mei

UITNODIGING
Secretariaat : Pepijn Diederen
email : [email protected]
mobiel 0642712652
UITNODIGING
 
Graag nodigen wij u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op:
 
Datum:                maandagavond  13 mei 2019,
Aanvang:            20.00 uur
Plaats:                  Mariazaal Velp, Nieuwstraat 1 ( hoek Emmastraat)  6881 SK  Velp
 
De agenda is als volgt:
 
1.            Opening; door de voorzitter van de afdeling en vaststelling agenda
 
2.            Mededelingen
 
3.            Verslag van de vorige Algemene Vergadering d.d. 26 november 2018 
 
4.            Jaarrekening 2018 en verslag kascontrolecommissie
 
5.            Verkiezingen  Europees parlement
De Gelderse kandidaat voor het Europees parlement  de heer Ormel  zal een toelichting geven over de thema’s in de Europese verkiezingen
 
6.            Actuele politiek in de gemeente Rheden
Toelichting door de fractievoorzitter en de wethouder
 
7.            Bestuurssamenstelling
 
8.            Rondvraag
 
9.            Sluiting
 
Hopende velen van u welkom te mogen heten.
namens het bestuur van de afdeling,
 
mr Jeroen van Gessel, voorzitter. 

lees ook 

www.gelderlander.nl/bronckhorst/achterhoeker-henk-jan-ormel-hoog-op-cda-lijst-europa~ac11402c/11 feb 2019 ... De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op 23 mei 2019. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen gaat Henk Jan Ormel in de ...

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.