31 oktober 2017

Verkiezingsprogramma 2018-2022

ALV CDA Rheden/Rozendaal

 

Op maandag 30 oktober hield CDA Rheden/Rozendaal haar Algemene Ledenvergadering in Theothorne in Dieren. Deze vergadering stond in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De agenda was enigszins gewijzigd gezien de ontstane situatie door het ontslag nemen van wethouder Vugts.Tot nieuw bestuurslid  van de afd. CDA Rheden/Rozendaal werd gekozen de heer Hans Both uit Rozendaal. Daarna ging men over tot vaststelling van het verkiezingsprogramma 2018-2022 “Goed voor elkaar”.Er volgde een interessante discussie die voornamelijk ging over de layout, Over de tekst van het program was de vergadering het volledig eens. Wel zal er nog een kortere ,populaire uitvoering komen,Daar gaat de verkiezingscomissie zich nu mee bezighouden  en wellicht zal dat toegelicht worden op de ALV van 11 dec. a.s. Wanneer de kandidatenlijst zal worden besproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.