07 maart 2018

Wat gaan wij doen?

 

Wat gaan we doen

Mensen maken hun leefomgeving. Ons ideaal is een gemeente die inwoners daarvoor ruimte geeft. Inwoners op hun beurt mogen verwachten dat de gemeente zijn zaken goed op orde heeft. CDA Rheden gaat zich onder andere inzetten voor:

  • Het realiseren van voldoende levensloopbestendige woningen

  • ·Een beter onderhoudsniveau van groen, straten en trottoirs. Op onveilige plekken wordt de verlichting aangepak

  • Het toestaan van (tijdelijk) cameratoezicht, bijvoorbeeld in situaties van overlast en criminaliteit

  • Het beter begeleiden van mensen uit de bijstand naar betaald wer

  • Een ruimhartig armoedebeleid

  • Een samenhangend ouderenbeleid: zorg, wonen en betaalbare voorzieningen

  • Het stimuleren van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater, meer zonne-energie en warmtescans voor alle woningeigenaren Het verduurzamen van onze sportaccommodaties en clubgebouwen, onder andere door het instellen van een energie-regisseur

  • Meer waardering voor mantelzorgers, onder andere door invoering van een mantelzorgcompliment

  • Het stimuleren van de lokale economie, met daarbij ook aandacht voor lokaal aanbesteden en sociaal ondernemerschap

  • Geen verdere uitbreiding van de zondagsopenstelling voor winkels

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.