29 september 2018

ZWEMBAD VELP

Nieuw zwembad voor de gemeente Rheden

De CDA-fractie heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt een groot voorstander te zijn van een meerbaden-concept voor het nieuw te bouwen zwembad voor de gemeente Rheden in Velp. Wij voelden ons hierin gesteund door pleidooien vanuit verschillende partijen in de samenleving. Niet alleen gebruikers, maar ook bijv. fysiotherapeuten en huisartsen.

Lange tijd leek een extra doelgroepenbad en peuter-kleuterbad niet haalbaar binnen de financiële kaders die we als raad met elkaar hebben vastgesteld.  Vanuit een ultieme poging is er -om vijf voor 12- een creatieve maar wel realistische oplossing naar voren gekomen. Een oplossing, die ruimte biedt om het meerbaden-concept toch te realiseren, bínnen bestaande budgetten. Met geld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het budget voor collectieve WMO-voorzieningen. Het idee is dat dit op termijn leidt tot besparingen op individuele maatwerkvoorzieningen.  Dit is wat ons betreft aannemelijk en goed voorstelbaar.

Het is jammer dat deze gedachtegang niet met cijfers te onderbouwen is. Toch durft de CDA-fractie deze beslissing wel te nemen. Niet alleen omdat wij de redenering aannemelijk vinden, maar ook omdat nu eenmaal niet alles in onze samenleving in geld uit te drukken is. Voor ons weegt nl. de maatschappelijke meerwaarde van een extra doelgroepenbad zwaar mee. Deze maatschappelijke meerwaarde kunnen we onderbouwen; weliswaar niet met cijfers, maar wel met goede argumenten:

  1. Met een doelgroepenbad en een extra peuter-/kleuterbad hebben we een levensloopbestendige zwemvoorziening: inwoners van alle leeftijden kunnen er terecht;
  2. Met een doelgroepenbad realiseren we een belangrijke zwemvoorziening voor de toekomst, een voorziening die alleen maar belangrijker wordt met onze vergrijzende inwoners;
  3. Met een doelgroepenbad komen we tegemoet aan de wens van gebruikers, huisartsen, fysiotherapeuten, beweegcoaches en zwemvereniging PFC;
  4. Het hebben van goede voorzieningen en faciliteiten trekt ook weer nieuwe activiteiten aan, dit is goed voor de exploitatie;
  5. Met een doelgroepenbad  zetten we Rheden nog meer op de kaart als een gemeente die sport en bewegen voor haar inwoners serieus neemt.

Voor ons staat voorop dat het nieuwe zwembad er voor alle inwoners komt, voor mensen uit alle zeven dorpen in onze gemeente. Voor de CDA-fractie is het dan ook belangrijk dat de zwembadvoorziening letterlijk bereikbaar wordt voor ál onze inwoners uit onze dorpen. Het college overweegt om logistieke voorzieningen te treffen om de bereikbaarheid van het zwembad te vergroten. Dit juichen wij van harte toe en daarom wilden we dit graag als een expliciete opdracht aan het college meegeven. Ditzelfde geldt voor het implementatieplan dat gemaakt gaat worden. Ons amendement en onze motie om dit te bereiken zijn gelukkig raadsbreed aangenomen.

Wij zijn onder de indruk van de daadkracht van wethouders Budel en Hofstede op dit dossier. Wij zien dit t.z.t. graag terug in de exploitatie van het zwembad!

Monique Reinders

Raadslid CDA Rheden

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.