Vragen van het lid Krul (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Lobby voor veiligere N35 bij Enschede strandt: Minister pakt weg voorlopig niet aan» (ingezonden 7 september 2023).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht van RTV Oost «Lobby voor veiligere N35 bij Enschede strandt: Minister pakt weg voorlopig niet aan»1 en zou u op de
verschillende bevindingen willen reflecteren?

Vraag 2
Hoe beziet u het hoge aantal ongelukken op dit gedeelte van de N35 in het licht van uw verantwoordelijkheid om de verkeersveiligheid op N-wegen te
verbeteren?

Vraag 3
Deelt u de opvatting dat de stikstofproblematiek en gebrek aan capaciteit niet zouden mogen leiden tot de bestaande verkeersonveiligheid op de N35?

Vraag 4
Hoe rijmt u het feit dat u meermaals heeft aangegeven dat de stikstofproblematiek niet boven mensenlevens gaat, maar nu zegt dat aanpakken van dit
knelpunt niet zal gebeuren vanwege geldtekort, de stikstofproblematiek en de personele capaciteit?

Vraag 5
Zou u vanwege de verkeersveiligheid willen heroverwegen om op dit gedeelte van de N35 een ongelijkvloerse kruising en fysieke scheiding van de rijbanen te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Zou u een stand van zaken willen geven van de uitvoering van de verschillende moties bij het MIRT-debat rondom een ander gedeelte van de N35, de
rondweg bij Mariënheem? Zou u daarbij een opsomming willen geven van de uitgevoerde acties om vertrouwen te herstellen?

 

(1) RTV Oost, 6 september 2023, Lobby voor veiligere N35 bij Enschede strandt: Minister pakt weg voorlopig niet aan (https://www.rtvoost.nl/nieuws/2261924/lobby-voor-veiligere-n35-bijenschede-strandt-minister-pakt-weg-voorlopig-niet-aan).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.