Vragen van de leden Krul en Amhaouch (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het helpen van ons MKB bij de omschakeling naar onderhoudsprojecten (ingezonden 24 maart 2023).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht 'Kabinet stopt met aanleg wegen en spoor: stikstof zet streep door plannen'? (1)

Vraag 2
Zou u op een rij willen zetten voor welke infrastructuurplannen geldt dat er geen uitvoering aan aanleg zal worden gegeven?

Vraag 3
Zou u daarbij per infrastructuurproject willen reflecteren op de impact die dit heeft?

Vraag 4
Wat betekent dit besluit voor de uitwerking van het programma Toekomst-beeld OV 2040 en de bestuurlijke afspraken uit het MIRT?

Vraag 5
Zou u willen reflecteren op de gevolgen die dit besluit heeft voor bedrijven in de infrastructuursector, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf?

Vraag 6
Zou u ook middels een bredere analyse inzicht willen geven in de bredere maatschappelijke impact die dit besluit heeft voor bijvoorbeeld verkeersveilig-heid en drukte in het openbaar vervoer en op de weg?

Vraag 7
Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat bedrijven in de infrastructuursector, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, de overgang kunnen maken naar het onderhoud van infrastructuur? Hoe gaat u deze bedrijven hierbij helpen?

Vraag 8
Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat bedrijven in de infrastructuursector, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, in voldoende mate blijven functioneren zodat zodra de uitvoering van nieuwe infrastruc-tuurplannen wel weer doorgang kan vinden zij hier hun bijdrage aan kunnen leveren?

 

(1) Telegraaf, 17 maart 2023, Kabinet stopt met aanleg wegen en spoor: stikstof zet streep door plannen, www.telegraaf.nl/nieuws/817618882/kabinet-stopt-met-aanleg-wegen-en-spoor-stikstof-zet-streep-door-plannen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.