24 december 2021

Aantal inwoners in armoede terugbrengen naar landelijk gemiddelde of lager

De gemeenteraad heeft donderdag 16 december het Beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening vastgesteld. Met verve verdedigd door onze wethouder (en lijsttrekker) Judith Bühler, die het dossier vier weken geleden overnam na het vertrek van Kim Schmitz. 
 
Armoede en schulden zijn een complex probleem. Vaak leiden armoede en schulden tot een opeenstapeling van problemen op andere gebieden; slechte gezondheid, werkloosheid en het leven in sociaal isolement. Kant en klare oplossingen zijn er niet en (deel)oplossingen komen vanuit verschillende kanten. Dit vraagt om een aanpak over de verschillende leefgebieden van wonen, inkomen, gezondheid, gezin en dergelijke heen. De aanpak op armoede en schulden is daarmee een schakel in de keten. Dit kan de gemeente niet alleen. Samenwerking is hierbij van essentieel belang, daarom is het plan ook tot stand gekomen met heel veel partners, die ook allemaal een steentje bijdragen aan de uitvoering van het plan. 
 
Omdat diverse partijen, waaronder het CDA, hadden aangegeven moeite te hebben met het ontbreken van indicatoren om te meten of het beleidsplan ook echt iets bereikt, is door de wethouder Bühler toegezegd dat deze ambitie om het aantal gezinnen dat in armoede leeft terug te dringen expliciet wordt opgenomen in het indicatorenkader dat volgend jaar samen met de raad wordt opgesteld. Daarmee komt in het plan te staan dat Sittard-Geleen de ambitie heeft om het aantal inwoners in armoede terug te brengen naar het landelijk gemiddelde of lager. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.