10 juni 2018

CDA over verkoop parkeerplaatsen

Op 7 juni 2018 sprak de gemeenteraad over de verkoop van 67 parkeerplaatsen Ursulinenparking stadsdeel Sittard. Woordvoerder namens het CDA: Marcel Mastenbroek

Conclusie van de CDA-Fractie de CDA-Fractie aangegeven dat zij toch kunnen instemmen met het voorliggend voorstel, gelet op het belang van de ontwikkeling van de binnenstad van Sittard en het vlottrekken van het Kloosterkwartier (hoger belang dan het financiële en het procedurele bezwaar). Wel ziet de CDA fractie een financieel risico met de onverkoopbaarheid van de overblijvende 20 parkeerplaatsen als de bestuurlijke huisvesting niet doorgaat. Om het financiële risico te beperken stelt het CDA voor om de huidige koper een optie te laten nemen op deze achterblijvende parkeerplaatsen dan wel een alternatief hiervoor te zoeken voor het geval dat de bestuurlijke huisvesting niet doorgaat.

Voorzitter, deze bijdrage van het CDA-Fractie is mede namens 50 plus,

Procedureel:

De CDA-fractie heeft grote moeite met de procedure m.b.t. het afboeken van ruim 1. miljoen euro. Een terug in de tijd: In 2009 werd vertrouwelijk aan het seniorenconvent de aankoop van de parkeergarage toegelicht. Gelet op alle belangen stemde de raad hiermee in. In 2013 deed het gerechtshof de uitspraak dat openbaar parkeren in de parkeergarage niet is toegestaan. Deze uitspraak kost de gemeente uiteindelijk 1.9 miljoen euro. De CDA fractie had verwacht dat de portefeuillehouder middelen en vastgoed in 2013 direct de raad hierover had geïnformeerd. Dit is toch zo van belang dat de raad meteen geïnformeerd moet worden via een raadsinformatiebrief. Maar nee. Uiteindelijk pas in juli 2016 werd bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 (dus twee jaar later) de raad geïnformeerd door op pagina’s 30, 13 en 215 het woordje Ursulineparking op te nemen met een voorziening van 1.9 miljoen. M.a.w. het kost de gemeenschap 1.9 miljoen. Waarom destijds geen toelichting in de jaarrekening 2015 over de consequenties van de betreffende uitspraak?

En nu wederom twee jaar later worden de raadsleden via een Ronde (commissie) op 30 mei vertrouwelijk geïnformeerd over de verkoop. Uit de college beantwoording aan het CDA gestelde schriftelijke vragen blijkt dinsdagmiddag dat het toch niet zo vertrouwelijk is als de wethouder in de Ronde zo herhaaldelijk heeft uitgesproken. Waarom is er op dat moment niet voor openbaarheid gekozen, waarom moet dit expliciet middels vragen schriftelijk gevraagd worden. Nog meer openheid is toch de cultuur die de nieuwe coalitie wil uitstralen of is dat uitsluitend een papieren uitspraak. Wij zullen het moeten afwachten.

Voorzitter dan inhoudelijk:

 Het CDA is het niet eens met de verkoop en daarmee samenhangend de afboeking van ruim een miljoen euro. De CDA fractie is voorstander van verhuur. (Dit was in de eerste termijn van de Ronde ook de mening van het GOB, SPA, VVD en SP.) Wat had de nieuwe coalitie niet allemaal met die 1 miljoen voor de burgers kunnen doen. En ja wij weten ook dat op de zeer lange termijn (circa 10 jaar) erin de exploitatie wellicht een voordeel ontstaat. Maar nu is het geld hard nodig.

Vragen:

1.       Kan inmiddels aangegeven worden of er contact geweest is met de provincie over deze afboeking en het onderhandelingsresultaat

2.       Wij gaan er van uit dat de contracten pas getekend worden na de goedkeuring van de provincie?

3.        Kan door de wethouder ook aangegeven worden of er hier geen sprake is van Staatssteun? Is dit intern onderzocht?

Voorzitter, dit voor de eerste termijn en wachten de antwoorden van de wethouder af.

Tweede termijn: aangegeven wordt dat het CDA het belang van de verkoop van de parkeerplaatsen wel ziet maar het afboeken van 1 miljoen is veel geld. De CDA fractie vraagt daarom een schorsing om met de fractie overleggen.

Conclusie van de CDA-Fractie via een Stemverklaring: Na de schorsing heeft de CDA-Fractie aangegeven dat zij toch kunnen instemmen met het voorliggend voorstel, gelet op het belang van de ontwikkeling van de binnenstad van Sittard en het vlottrekken van het Kloosterkwartier (hoger belang dan het financiële en het procedurele bezwaar). Wel ziet de CDA fractie een financieel risico met de onverkoopbaarheid van de overblijvende 20 parkeerplaatsen als de bestuurlijke huisvesting niet doorgaat. Om het financiële risico te beperken stelt het CDA voor om de huidige koper een optie te laten nemen op deze achterblijvende parkeerplaatsen dan wel een alternatief hiervoor te zoeken voor het geval dat de bestuurlijke huisvesting niet doorgaat.

Namens de CDA-Fractie en Fractie 50 plus, Marcel Mastenbroek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.