29 augustus 2018

CDA vragen over Fortuna Sittard - FC Utrecht

CDA-burgercommissielid Roel Salden heeft samen met raadslid Peter Henssen vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders over de politieacties tijdens Fortuna Sittard - FC Utrecht en het mogelijk niet doorgaan van deze wedstrijd.

Geachte voorzitter,

Vanochtend kopt dagblad De Limburger op de voorpagina “Voetbal nu doelwit politieactie”. Laten we vooropstellen dat het CDA een groot voorstander is van meer blauw op straat en dat het eenieders recht is om voor betere arbeidsvoorwaarden te strijden. Het CDA betreurt het evenwel dat een van de visitekaartjes van onze stad, Fortuna Sittard, hier de dupe van dreigt te worden.

Uit de mond van Marc Wegerif (woordvoerder namens het landelijk actiecomité van de vier politiebonden) tekent de krant op dat de bouwmaterialen, die rondom het stadion aanwezig zijn, dienen te zijn opgeruimd bij voetbalwedstrijden. In plaats van actie van gemeentezijde om dit te bewerkstelligen vraagt de gemeente juist om meer politie-inzet vanwege diezelfde bouwmaterialen.

Deze gang van zaken brengt de CDA-fractie tot de volgende vragen:

Deelt het college de mening van het CDA dat Fortuna Sittard verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid binnen het stadion en dat de gemeente verantwoordelijke is voor de openbare orde en veiligheid buiten het stadion? Herkent het college zich in het geschetste beeld dat de gemeente het paard achter de wagen spant door meer politiecapaciteit te vragen in plaats van in te zetten op een veilige stadionomgeving? Deelt het college de mening van het CDA dat bouwondernemers verantwoordelijk zijn voor het ordentelijk beheer van het bouwterrein waarop zij werkzaamheden verrichten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid om de betreffende bouwondernemers hier actief op aan te spreken en wel met grote spoed, zodat het doorgaan van de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard - FC Utrecht daarmee een grotere kans van slagen krijgt?

Het CDA ziet de antwoorden binnen de gestelde termijn met belangstelling tegemoet, maar is nog meer tevreden als er snel geacteerd wordt.

Namens de CDA-fractie,

Roel Salden, burgercommissielid     

Peter Henssen Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.