25 november 2021

Beleidsplan armoede en schulden: werk aan de winkel!

Vanavond werd het Beleidsplan armoede en schulden 2022-2026 in een ronde besproken. Burgerlid Gabrielle Essing-Demandt voerde hier namens de CDA-fractie het woord.

Volgens het in de ronde besproken rapport wordt er in onze gemeente al veel ondernomen om armoede te bestrijden. Niet op de laatste plaats door allerlei maatschappelijke initiatieven. Toch groeit veertien procent van de kinderen in onze gemeente op in armoede. Werk aan de winkel dus!

Heldere en gemakkelijk toegankelijke informatie over de regelingen voor minima is een basisvoorwaarde om de gevolgen van armoede het hoofd te bieden. Zowel informatie van de gemeente als van het Rijk.

In het plan staat verder dat twaalf procent van de inwoners in onze gemeente laaggeletterd is. Er staan punten benoemd om de basisvaardigheden te vergroten. Belangrijk bij het opzetten van acties tegen armoede is de vraag hoe deze doelgroep dan bereikt wordt. Datzelfde geldt voor de 'verborgen' doelgroepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.