20 november 2020

CDA en D66 roepen op tot toetreding Sittard-Geleen tot Euregio Rijn-Maas Noord

CDA-raadslid Noël Lebens en zijn D66-collega Bert Kamphuis roepen het college op om alles in het werk te stellen om te komen tot toetreding van de gemeente Sittard-Geleen tot de Euregio Rijn-Maas Noord. Deze oproep doen zij in een gezamenlijke motie die tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 november is ingediend.

In de betreffende motie benadrukken Lebens en Kamphuis de Euregionale ligging van Sittard-Geleen. Binnen deze ligging wil de gemeente zich beter als stedelijke centrumgemeente positioneren. Bovendien wil de gemeente middels een goede samenwerking kansen in de Euregio verzilveren. Daar komt bij dat de verstandhouding met de diverse grensgemeenten goed te noemen is en Euregionale samenwerking nadrukkelijker dan ooit in beleidsstukken wordt benoemd.

De twee raadsleden zien in de ligging van Sittard-Geleen op zichzelf, alsmede in combinatie met de Duitse Gemeinde Selfkant en de Nederlandse buurgemeente Echt-Susteren, een rechtvaardiging voor oriëntatie op de Euregio Rijn-Maas Noord. Bovendien is er dankzij de inzet van de Gemeinde Selfkant in het algemeen, en voormalig burgemeester Corsten in het bijzonder, ten behoeve van de organisatie van de BinckBank Tour voor Sittard-Geleen reeds eerder succesvol subsidie vanuit de betreffende Euregio verkregen.

Lebens en Kamphuis zijn van mening dat een goede samenwerking met de Gemeinde Selfkant en de gemeente Echt-Susteren op toeristisch gebied de beleidsdoelstellingen van de gemeente Sittard-Geleen qua haalbaarheid ten goede komt. Datzelfde geldt voor de toeristische ambities van Selfkant (Westzipfel) en Echt-Susteren (het smalste stukje Nederland). Cofinanciering vanuit de Euregio Rijn-Maas Noord zal deze gemeenschappelijkheid alleen maar versterken.

De stemming over de motie heeft deze week, vanwege tijdgebrek in de gemeenteraadsvergadering van 12 november, schriftelijk plaatsgevonden. De definitieve uitslag wordt op 15 december, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering, bekendgemaakt. Omdat de motie mede door de VVD, DNA, GroenLinks, gob en de Stadspartij is ingediend, kan echter al worden geconcludeerd dat een meerderheid van de gemeenteraad zich achter de oproep van het CDA en D66 schaart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.