13 juli 2021

CDA stemt in met jaarstukken en programmarapportage, maar heeft ook vragen

De CDA-fractie heeft vanavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met de Jaarstukken 2020 en 2e Programmarapportage 2021. 

Bij de behandeling van de twee agendapunten heeft woordvoerder Marcel Mastenbroek namens het CDA aangegeven dat er in het jaar 2020 met een nieuw college vol ambitie begonnen is met de verdere uitvoering van de plannen uit het coalitieakkoord inclusief het addendum, voortbouwend op de resultaten uit de eerste helft van de bestuursperiode 2018-2022.

Het nieuwe college en de raad hebben de inwoners, bedrijven en instellingen van Sittard-Geleen sinds de start van de coronapandemie zo goed mogelijk proberen te helpen en ondersteunen. Als het aan de CDA-fractie ligt zal dit ook voor de tweede helft van 2021 en wellicht voor 2022 - afhankelijk van het verloop van de pandemie - zo blijven.

Het afgelopen en huidige kalenderjaar is er bovendien verder gegaan met de ambities uit het bestuursakkoord en de Toekomstvisie 2030. Op het gebied van duurzaamheid, huisvesting, cultuur, Geleen-Zuid, Vidar, Glanerbrook, jongeren, wonen, kleine kernen, maar ook op het gebied van een inclusieve stad waar mensen erbij horen en ertoe doen, zijn grote en soms moeilijke stappen gezet. Inwoners vinden dit mooi om te zien en horen!

De CDA-fractie heeft in de volgende vragen echter ook een aantal zorgen geuit:

  • Wat betekent het beëindigen van de proeftuin voor de binnenstad van Geleen? De CDA-fractie is blij om te lezen dat er een voorstel voor het parkeren in 2022 komt en dat de financiële consequenties hiervan wederom in de begroting verwerkt worden.
  • Nu Limburg weer een provinciaal bestuur heeft, hoopt de CDA-fractie dat er snel duidelijkheid omtrent de subsidiemogelijkheden vanuit de provincie m.b.t. Glanerbrook komt.
  • De CDA-fractie vraagt onder andere aandacht om te bezien of er weer een bestemming voor het Rijksmonument Loonhal Staatsmijn Maurits, uiteraard passend binnen de veiligheidskaders, gevonden kan worden. De gemeente is weliswaar geen eigenaar, maar heeft wel een brede kijk op de lokale en regionale mogelijkheden.
  • De CDA-fractie heeft kennis genomen van de memo Handhaving Intersport Gardenz. De fractie verzoekt het college of de raad direct na de zomer, en dus in een vroeg stadium, meegenomen kan worden in de evaluatie en mogelijke aanpassingen van de retailvisie, zodat het bureau Seinpost en het college ook de standpunten en/of de overwegingen van de fracties kunnen meenemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.