15 december 2020

CDA stemt in met verlaging lokale woonlasten en parkeertarieven voor 2021

De CDA-fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond ingestemd met de door het college aangeboden 4de programmarapportage. Ook heeft de fractie bij behandeling van het raadsvoorstel 1e wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020 ingestemd met een verlaging van de lokale woonlasten en een verlaging van de parkeertarieven voor 2021. Marcel Mastenbroek voerde namens het CDA het woord.

Woonlasten

In de begrotingsbehandeling van 11 en 12 november heeft de CDA-fractie ingestemd met een motie die oproept om de mogelijkheid van een verlaging van de lokale lasten in 2021 te onderzoeken. De fractie is dan ook verheugd dat de rioolbelasting, het afvaltarief en de onroerendezaakbelasting (ozb) binnen de begrotingskaders met circa € 24 door het college worden verlaagd. "Tevens is het goed dat (horeca)ondernemers in deze coronatijd geen leges voor een vergunning voor een tijdelijke terrasoverkapping meer behoeven te betalen", aldus financieel woordvoerder Marcel Mastenbroek.

Parkeertarieven

Vanaf 2013 zijn er allerlei vormen van parkeren in de centra van Sittard en Geleen doorgevoerd. De CDA-fractie heeft het college, met het doel meer bezoekers naar de binnensteden te trekken, hiervoor diverse keren opgeroepen om in beide centra lagere parkeertarieven in te voeren. 

In het nu vastgestelde voorstel is het college er volgens de fractie in geslaagd om voor zowel Sittard als Geleen een goed passend parkeerscenario voor beide stadscentra, alsmede voor de parkeergarage van het Zuyderland-ziekenhuis, voor 2021 aan de raad voor te leggen. De fractie kan zich evenals de ondernemers vinden in de voorliggende parkeertarieven voor de parkeergarages voor 2021: "Mooi dat de dagtarieven van de parkeergarages in zowel Sittard als Geleen naar € 5 euro zijn bijgesteld!”, reageert Mastenbroek. "Het ene uur gratis parkeren in Geleen, wat mede gelet op het profiel van de stad noodzakelijk is voor het kortdurend verblijf van de bezoekers in de binnenstad, is bovendien in het voorstel meegenomen".

Gelet op de maatschappelijke discussie over het parkeren en de brief van het Geleense centrummanagement van deze week heeft het college toegezegd dat direct na het raadsdebat over de Toekomstvisie 2030 in maart 2021 het integrale debat over het parkeerbeleid in de beide centra, in samenhang met het gewenste centrumprofiel, kan worden gevoerd. De conclusies hiervan worden vervolgens inhoudelijk en financieel meerjarig in de kadernota van juni 2021 meegenomen en verwerkt. Aansluitend wordt dit ook op de gebruikelijke manier in de begroting opgenomen. "Hierdoor kan het parkeerdossier in 2021 gesloten worden", concludeert Mastenbroek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.