09 maart 2022

CDA vraagt aandacht voor verenigingen die oud papier inzamelen in Sittard-Geleen

Onlangs ontving  de CDA fractie een verzoek en tevens oproep van de afvaardiging van papier inzamelende verenigingen in Sittard-Geleen.

In het schrijven wordt gewezen op het feit dat de kiloprijs van oud papier sinds 20 jaar nooit meer geïndexeerd is. Destijds is volgens genoemde afvaardiging met de gemeente een vaste kiloprijs afgesproken nadat deze tot een minimum was gedaald. De opbrengst van oud papier vormt voor heel veel van deze verenigingen in Sittard-Geleen dé hoofdbron aan inkomsten. De CDA fractie heeft dat nog eens in april 2020 duidelijk kenbaar gemaakt aan het college toen het inzamelen en ophalen van oud papier vanwege Corona in een aantal wijken en dorpen tijdelijk niet mogelijk was en dit aanzienlijk financiële gevolgen had voor verenigingskas.

Volgens ingewijden is de kiloprijs van oud papier na 20 jaar dus nog steeds dezelfde en is deze nooit  geïndexeerd. Dit in de wetenschap dat anno 2022 de huidige kiloprijs voor oud papier beduidend hoger is dan destijds vanwege de geschetste schaarste op dit moment. De verenigingen profiteren echter van deze prijsverhoging tot op de dag van vandaag niet mee, zo valt in het verzoek te lezen.

Bijkomend feit is dat in onze gemeente de afgelopen jaren diverse ondergrondse papiercontainers gerealiseerd zijn die eveneens een behoorlijke financiële impact hebben op de inkomsten van de betreffende verenigingen die al decennia lang maandelijks het papier ophalen.

Ons raadslid Jos Schlössels heeft het college gevraagd of zij bekend is met het al jaren “bevroren” tarief en wat zij hiervan vindt, mede in relatie tot de steeds stijgende uitgaven waar verenigingen de afgelopen 20 jaar mee te maken hebben gekregen, naast de ontstane financiële tekorten als gevolg van Corona.

Verenigingen zijn volgens Jos Schlössels en zijn fractie nog altijd hét cement van de samenleving en zorgen voor verbinding in de diverse wijken en dorpen van Sittard-Geleen. Veel mensen hebben dat de afgelopen 2 jaar als een groot gemis ervaren. Verenigingen moeten het hele jaar door hard werken om hun financiën op orde te krijgen en te houden. Daar mag wat de CDA fractie betreft de gemeente best een steentje aan bijdragen in de vorm van een marktconforme kiloprijs. We zijn benieuwd of het college gehoor geeft aan deze oproep en het gesprek wil aangaan om te komen tot een marktconform oud papier tarief.

 

Hartelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.