10 november 2023

Een straatje erbij in de gemeentekernen!

Onze fractie heeft signalen gekregen vanuit onze inwoners dat de woningbehoefte onverminderd hoog is. Wonen moet weer betaalbaar worden. Veel starters en ouderen kunnen tegenwoordig niets meer vinden op de woningmarkt omdat de prijzen torenhoog zijn. Zij vinden ook lastig betaalbare en geschikte woningen in bijvoorbeeld hun eigen dorpskern of wijk. 
Tijdens de raadsvergadering over de begroting voor het jaar 2024 heeft onze fractievoorzitter Patrick Brouwers naar aanleiding van de ontvangen signalen, aangegeven dat de fractie in kaart wil laten brengen waar in de gemeente Sittard-Geleen kansrijke locaties zijn waar een straatje erbij kan worden gebouwd in dorpskernen of wijken. Daarbij rekening houdend met zowel inbreiding als uitbreiding. Samen met raadslid Bas Hoedemakers diende Patrick een motie in die met grote meerderheid werd aangenomen in de raad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.