06 oktober 2021

Fractieleden 50PLUS kandideren voor het CDA bij gemeenteraadsverkiezingen 2022

Vandaag heeft fractievoorzitter Hugo Kamps aangekondigd dat de raadsfractie 50PLUS niet deelneemt aan de verkiezingen in maart 2022.

Wij zijn verheugd dat de fractieleden van 50PLUS ervoor kiezen hun ambities op het gebied van ouderenbeleid verder vorm te geven binnen het CDA. Dat betekent dat Hugo Kamps, Renate Duijzings en Wil Schwillens zich hebben gemeld bij het CDA. Zij doen mee aan de lopende gesprekken inzake de samenstelling van de CDA-lijst.

Bij diverse raadsstukken was er de afgelopen jaren al een goede samenwerking tussen beide partijen. In meerdere dossiers werd door het CDA ook namens 50PLUS het woord gevoerd. Nadrukkelijk melden wij dat Hugo Kamps tot aan de verkiezingen namens 50PLUS zitting houdt in de raad. De beide partijen zullen blijven samenwerken op de wijze zoals zij dat tot nu toe in goed overleg hebben gedaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.