14 juli 2021

Het CDA gaat voor de leefbaarheid van Einighausen!

Raadslid Jos Schlössels heeft vanavond namens de CDA-fractie samen met de Stadspartij een amendement ingediend om inzake de uitbreiding van basisschool De Leeuwerik in Einighausen te gaan voor de bouwvariant waar de basisschool en stichting Klaverblad eerder overeenstemming over bereikten. Met deze variant zijn zowel de basisschool als de verenigingen van Einighausen de komende jaren gebaat.

Basisschool De Leeuwerik heeft vanwege een stijging van het leerlingenaantal op korte termijn behoefte aan twee extra klaslokalen. Door de variant die vanavond in het raadsvoorstel voor lag zou stichting Klaverblad ruimte en opbergruimte in het gemeenschapshuis verliezen en zouden de verenigingen zich door het ruimtegebrek niet goed kunnen ontplooien.

Het CDA heeft ook eerder al regelmatig aangegeven de leefbaarheid en het verenigingsleven in Einighausen belangrijk te vinden en genoeg aandacht te willen geven aan de mooie kleine kernen van Sittard-Geleen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.