21 november 2023

Het CDA zet zich in voor een woningmarkt die aansluit bij de behoeften van onze inwoners

Onze CDA-fractie is verheugd over het nieuws dat onze gemeente een bijdrage ontvangt uit de Startbouwimpuls (SBI). Deze impuls, aangekondigd door minister Hugo de Jonge, zorgt ervoor dat de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen versneld van start kan gaan, waarvan ongeveer 80% in de categorie betaalbaar valt.

Onze gemeente Sittard-Geleen staat voor een grote uitdaging op het gebied van woningbouw, en deze financiële impuls is een welkome steun in de rug om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Het CDA pleit al langer voor extra financiële middelen voor woningbouw, zowel landelijk als lokaal," aldus Patrick Brouwers, fractievoorzitter van CDA Sittard-Geleen en Bas Hoedemakers, CDA-raadslid. "De Startbouwimpuls stelt onze gemeente in staat om op al vergunde locaties de bouw te starten, ondanks de uitdagingen die we hebben ondervonden door gestegen rente en bouwkosten." Overigens hebben Patrick en Bas onlangs een motie ingediend voor "een straatje erbij in de gemeentekernen", check het bericht van 10 november jl. op onze website. 

Met 24 projecten die nog dit jaar van start gaan en de rest die volgend jaar en uiterlijk in 2025 beginnen, draagt de Startbouwimpuls bij aan het beperken van de dip in de woningbouw. De lokale CDA-fractie ziet dit als een cruciale stap om de woningnood aan te pakken en de gemeente leefbaar te houden voor huidige en toekomstige inwoners.

"Als lokale CDA-fractie zijn we trots op de intensieve samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties die hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van deze versnelling in de woningbouw," voegen Patrick en Bas toe. "Dit toont aan dat wanneer we samenwerken, we daadwerkelijk resultaten kunnen boeken voor onze gemeenschap."

De Startbouwimpuls, met een totale investering van 300 miljoen euro, biedt de mogelijkheid voor projecten die dreigden te vertragen of uit te vallen toch te starten. Per woning wordt gemiddeld een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gesteld.

De lokale CDA-fractie moedigt alle betrokkenen aan om de voortgang van deze bouwprojecten nauwlettend te volgen en ziet deze ontwikkeling als een positieve stap richting een toekomst met voldoende en betaalbare woningen voor iedereen in Sittard-Geleen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.