15 december 2023

Laat agrarische ondernemers in Guttecoven gewoon ondernemen!

Tijdens de raadsvergadering van 13 december heeft onze fractie tegen een amendement (wijzigingsvoorstel) van GroenLinks/PvdA gestemd. Onze fractievoorzitter Patrick Brouwers was enorm verbaasd over het amendement dat voorlag. Er is namelijk helemaal geen sprake van vergroting van de veestapel in Nederland met het raadsbesluit over de varkensstal in Guttecoven wat GroenLinks/PvdA suggereert. En er komen helemaal geen extra varkens bij in de regio, het land of in de wereld als gevolg van de ontwikkelingen in de Rijstraat in Guttecoven. Er worden varkens verplaatst naar een nieuwe plek die elders in huurstallen zijn geplaatst. Patrick gaf aan dat de GroenLinks/PvdA-fractie juist enorm blij zou moeten zijn met deze agrarische ondernemer omdat:

  • de nieuwbouw van de varkensstal gasloos is en dus bijdraagt aan mindere uitstoot van gassen.
  • nieuwe technieken in de stal, waarbij warmte wordt teruggewonnen uit de stallucht, de stallen kunnen verwarmen waar warmte nodig met eigen warmte.
  • door de toepassing van zonnepanelen en groene stroom er een bijdrage wordt geleverd aan de reductie van de CO2 uitstoot.

Het plan dat in de raadsvergadering voorlag van een agrarisch ondernemer, leidt dus zeker niet tot meer ontbossing en een toename van broeikasgassen. Het leidt tot een daling van de emissie van ammoniak wat eveneens een positieve bijdrage geeft aan het herstel van de biodiversiteit.

Patrick gaf aan dat we de weinige agrarische ondernemers die in deze onzekere tijden nog willen ondernemen juist moeten koesteren! Uiteindelijk stemde er een grote meerderheid van de raad tegen dit amendement van GroenLinks/PvdA en was het dus met onze fractie eens. Overigens had er voorafgaand aan de raadsvergadering nog een ronde plaatsgevonden over dit raadsstuk waar burgerlid Tom Vranken het woord voerde namens onze fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.